(Nordlys)

Det skjer etter at Hofsøy Mekaniske AS har gått til tingretten og begjært midlertidig forføyning mot kommunen. Hofsøy Mekaniske AS  la ned påstand om at kommunen skulle forbys å innegå kontrakt om rammeavtale for vintervedlikehold av kommunale veger, inntil saken om tildelingens lovlighet var rettskraftig avgjort.

Avlysingen skjedde samme dag, men etter at begjæringen om midlertidig forføyning var sendt inn til Nord-Troms tingrett. Av domsprotokollen fra Nord-Troms tingrett, hvor saken er hevet, framgår det at Skjervøy kommune har erkjent at de har brukt feil regelverk i prosessen.

Hofsøy Mekaniske AS har dermed vunnet saken fullt ut. Skjervøy kommune er dømt til å dekke Hofsøy Mekaniskes saksomkostninger på nærmere 70.000 kroner.