Gå til sidens hovedinnhold

Revisor sier at ledelsen i Troms Kraft ikke ønsket ekstra sjekk av Kraft & Kultur

Artikkelen er over 5 år gammel

(Huddinge/Stockholm-Nord24.no)

Frode Danielsen, PwC, var konsernrevisor i Troms Kraft fra 2001 til 2011.

Han er innkalt som vitne i straffesaken mot tidligere administrerende direktør i Kraft & Kultur, Boris Benulic, og hans tre medtiltalte.

På gangen før vitnemålet sier han at han er spent, og at han aldri har vært vitne i en rettssak tidligere. PwC og Danielsen er fra før saksøkt for enorme 1,7 milliarder kroner av Troms Kraft.

Inntrykket han gir er at saken er belastende og opptar mye av hans tid, og at den vil fortsette å gjøre det en god stund fremover, flere år etter at saken ble avslørt i 2011.

Risiko nr.1….

Danielsen sier til retten at konsernrevisor ikke blander seg inn i revisjonen gjort av selskapsrevisoren (Grant Thornton), annet enn å forsikre seg om at selskapsrevisor har forstått de vesentlige risikoelementene i selskapet.

- Hva var risikoområdene i Kraft & Kultur?, spør aktor Lennart Gollard.

- Fra dag 1 anså jeg at risikoen lå i inntektene, og spesielt regnskapsposten «påløpte, ikke fakturerte inntekter».

- Var størrelsen avvikende?

- Ja, det synes jeg. Den posten var stor, absolutt. Men det lå også gode forklaringer bak hvorfor posten var slik den var. Det var et estimat med en rekke forklaringer bak.

- Uheldig

Danielsen svarer klart og tydelig på spørsmålene som kommer, og sier at han aldri så noen grunn til å betvile jobben gjort av selskapsrevisor.

I 2003 skjer det et bytte av den kritiske selskapsrevisoren Inger Fjellner (PwC) som har fått mye oppmerksomhet. Det førte til opphetede diskusjoner.

- Jeg synes i utgangspunktet at det var uheldig.

Les også: Styrets forklaring på at den kritiske revisoren ble byttet ut

Danielsen sier at han hadde bygd på revisjonen til Inger Fjellner i PwC i Sverige, og at tiden var knapp for å sluttføre konsernregnskapet, da en ny selskapsrevisor ble hentet inn.

Han sier at han først fikk kjennskap til revisorbyttet 17.februar 2004, og tok umiddelbart kontakt med ledelsen i TK.

- Både styret i Kraft & Kultur og konsernsjef ved Torvall Lind var orientert. Det ble stilt spørsmål ved hennes kompetanse. De ville også ha en revisor i Stockholm.

Tok initiativ til møte

Han sier at han holdt løpende dialog med Fjellner i 2003 og 2004, og at han tok initiativ til et møte med både selskapsadministrasjonen og den nye selskapsrevisoren i Stockholm.

- Jeg ønsket et møte for å bygge sikkerhet rundt mine konklusjoner.

Møtet fant sted 24.februar 2004 og tilstede var Benulic og visedirektør Eva Helmenius, samt selskapsrevisorene  Elisabeth Simonsson og Anna Pärsson.

- Ønsket ikke ekstra kontroll

Danielsen sier at han selv inviterte konsernledelsen i Troms Kraft til ytterligere kontrollhandlinger, utover den ordinære konsernrevisjonen. Formelt var det nødvendig med godkjenning fra styret i Kraft & Kultur, som i stor grad besto av folk fra konsernledelsen i Troms Kraft.

- Det var ikke ønskelig fra konsernledelsen i Troms Kraft.

- Fikk godt inntrykk

På spørsmål fra forsvarerne til hovedtiltalte Boris Benulic sier Danielsen at han fikk et godt inntrykk av selskapsrevisorene i Grant Thornton, og at de hadde «et helt greit og profesjonelt samarbeid».

Revisor Danielsen sier at han stolte på opplysningene om at størrelsen på regnskapsposten «påløpte, ikke fakturerte inntekter»  skyldtes faktureringsproblemer og problemer med sen måleravlesning. Også Danielsen repeterer, på spørsmål fra dommeren, at årsak til økningen i den omstridte regnskapsposten er økt kraftsalg og økte kraftpriser.

Danielsen sier at han ikke hadde noens synspunkter på den lange faktureringstiden.

- Det er en forretningsmessig beslutning som tilligger selskapet.

- Men hadde du en oppfatning om størrelsen på posten «påløpte, ikke fakturerte inntekter»?

- Vi var opptatt av å følge volumet for å sjekke om det var riktig. Vi fikk gode forklaringer på volumet.

- Bekymringer ble tilbakevist

Til slutt trekker aktor frem en mail fra revisor Danielsen i april 2006 der regnskapsposten igjen er tema.

- Betraktet du det som en risiko da?

- Posten var stor. På det tidspunktet var det eldre poster som lå som grunnlag per 31.12.2005. Bakgrunnen for korrespondansen er en uttalelse til konsernstyremøtet der jeg rettet oppmerksomhet til Kraft & Kultur. I det møtet ble mine bekymringer tilbakevist, og det ble grundig forklart av Knut Einar Olsen, og deretter i epost fra Boris Benulic.

Olsen satt i ledergruppen i Troms Kraft, og var styreleder i Kraft & Kultur.

På direkte spørsmål fra Benulics forsvarer Hans Strandberg sier Danielsen at en av utfordringene med den omstridte regnskapsposten «påløpte inntekter» er at den er basert på et estimat. Først når man fakturerer har man et beløp som er mer konkret.

- Risikoen er knyttet til estimatene.

Her kan du lese mer om de omstridte mailene:

DETTE ER SAKEN

 • 22. november 2011 sender Troms Kraft ut en melding om at det er avdekket vesentlige feil i regnskapet til datterselskapet Kraft & Kultur i Sverige.
 • Man frykter at en regnskapspost kalt "påløpte, ikke fakturerte inntekter" er manipulert. Denne regnskapsposten var finansiert av stadig høyere kredittlån.
 • Svindelen gjelder årene 2001-2011.
 • Tapet er rundt 1,7 milliarder kroner.
 • Straffesaken i Södertörns tingsrätt utenfor Stockholm pågår fra april til 10.juni.
 • Troms Kraft eies av Troms fylkeskommune (60 prosent) og Tromsø kommune (40 prosent).
 • Hovedmistenkt er tidligere toppsjef i Kraft & Kultur, Boris Benulic. Han er tiltalt, men nekter skyld.
 • Benulic er anklaget for grov regnskapssvindel samt grov utroskap overfor Kraft & Kultur.

Disse er tiltalt for medhjelp til forbrytelsene:

 • Pierre Sjöö, økonomiansvarlig
 • Helena Ridderstråle, økonomiansvarlig
 • Jonas Lundberg: administrasjonssjef

Kommentarer til denne saken