Gå til sidens hovedinnhold

Norske bedrifter taper ti milliarder på sanksjonene - men Russland eksporterer plutselig masse olje til Norge

Artikkelen er over 5 år gammel

Og her er forklaringen.

Den norske eksporten til Russland har stupt med 78 prosent i forhold til samme periode i fjor. Det utgjør tapt handel på 2,8 milliarder i løpet av første halvår 2015.

Det viser tall fra SSB som er bearbeidet av Norsk-Russisk handelskammer.

Ikke overraskende - tatt i betraktning av at Norge har stanset eksport og samarbeid innen blant annet oljeteknologi som følge av internasjonale sanksjoner etter Ukraina-krisen, og at Russland gikk til embargo og stanset import av norske sjømatprodukter som svar på disse.

Og norsk eksport til Russland bestod for en stod del av fisk. Fisk og sjømat utgjorde 70-80 prosent av samlet norsk eksport til Russland.

I mln NOK

Jan.-juni 2014

Jan.-juni 2015

%

Samlet

Import fra Russland

4 794

5 284

10 %

+490

Eksport til Russland

3 580

770

-78 %

-2 810

Total samhandel

8 375

6 055

-28 %

-2 319

Kilde: SSB

- Det kommer til å ta flere år å bygge oss opp på samme nivå igjen om sanksjonene opphører, sier daglig leder i Norsk-Russisk handelskammer Jarle Forbord.

 

Norsk sjømat har i stor grad funnet andre markeder. Men handelskammeret har beregnet at Norge taper eksport for 10 milliarderi løpet av året.

Tjener milliarder på salg til Norge

Mer overraskende er det at Russland har klart å øke eksporten til Norge med 10 prosent. Første halvår 2014 eksporterte Russland for 4,8 milliarder. Første halvår 2015 har de sendt varer og tjenester for nær 5,3 milliarder over grensen, en økning på 490 millioner.

- Det er olje- og gassrelatert sier kommunikasjonssjef Rune O. Methi i handelskammeret.

En detaljert oversikt viser at det er varetypene "petroleum, petroleum products, coal, coke and briquettes" som øker med hele 113 prosent. Ironisk nok - ettersom norsk eksport andre veien er stoppet. Dette skjedde samtidig som det var ventet at norske selskap skulle vinne flere store kontrakter på russisk side av Arktis.

 

Administrerende direktør i Kimek Greger Mannsverk har svaret.

- Oljeomlastingen i Varangerfjorden!

Arne B. Ramstad i Norterminal, som laster om olje fra Russland til eksport, sier økningen stemmer godt med egne prognoser.

- Vi startet opp i januar 2014 og la inn i 10 prosent økning.

For øvrig mener han det blir litt feil om statistikkene viser de driver med oljeimport.

- Oljen er i transitt. Når den er hos oss har den ingen eier. Den deklareres inn og ut, og fraktbrevene blir vel da en del av statistikken.

Omlastingen har fått stort omfang.

- Vi fikk akkurat vite at vi er blitt landets nest største oljehavn.

Står på egne bein

Samtidig har russiske myndigheter i det siste satset mye på tiltak for å utvikle innenlands teknologi som kan erstatte blant annet norske løsninger. Russiske oljeselskap får nå betydelig skattelette for å bruke russisk teknologi. Jarle Forbord tror man kan komme til å se lignende tiltak også i annen russisk industri.

- Da gjelder det at norsk næringsliv utnytter mulighetene som finnes.

Store muligheter

Han mener det særlig er muligheter innen fiskeri og oppdrett, som ikke rammes av sanksjoner og importstans.

- Den russiske fiskeriflåten er gammel og trenger oppgraderinger. Og det er i alles interesse at russiske fiskere har gode og trygge arbeidsplasser, sier Forbord. Han var selv med på å starte opp Kimek i Kirkenes som i dag har en stor andel av sine kunder i den russiske flåten.

- Men 80 prosent av den russiske fiskeriflåten ligger i øst.

Dette var tema da Arbeidsgruppen for skipsbygging mellom Norge og Russland møttes i juni, og på fiskerimessen i Murmansk i mars.

Norske selskap har også tjent godt på at russiske selskap forsøker å bygge opp oppdrettsaktivitet i Nordvest-Russland. Her går norske brønnbåter opp for å levere norsk settefisk, og Aqua Group i Rogaland har flere kontrakter.

Arbeidsgruppen kartlegger nå muligheter på russisk side i samarbeid med Innovasjon Nroge.

- Russerne kjenner vårt utstyr, og vet det er verdensledende.

- Størst smell i nord

Direktør i Kimek Greger Mannsverk er ikke like optimistisk.

- Oppdrettsbransjen kan jeg ikke svare for. Men vår erfaring er at russerne effektiviserer og bruker færre fartøy. Samtidig er de forsiktige i investeringene.

Mannsverk frykter det er Nord-Norge og Nordvest-Russland som får de største konsekvensene av sanksjonene og embargoen på sikt.

- Det har allerede ført til stans i oljeinvesteringer på russisk side. Det er mindre trafikk over grensen. Alle i regionen er rammet av dette. Vi skal selvsagt reagere på det som har skjedd på Krim. Likevel føles det feil at vi skal stå først i køen her - vi er tross alt naboer.

 

Kommentarer til denne saken