Lus er blitt et stort problem for lakseoppdretterne.

I tillegg er det utviklet resistens mot «luse-medisinene» i flere regioner.

Flere metoder for å hindre lus er under utprøving. Blant dem som er kommet lengst er det lille biotekselskapet Calanus i Tromsø.

I samarbeid med oppdrettsselskapet Nordlaks samt ustyrsprodusent Norlense  har selskapet utviklet en finmasket duk som hindrer lusen å komme inn i merden – et såkalt "luseskjørt».

Calanus har tatt patent på dette luseskjørtet.

- Ressurskrevende FoU-arbeid

Nå saksøker de konkurrerende bedrifter som de mener selger produkter som bryter med patentbeskyttelsen.

Calanus møter de tre selskapene Nordic Aqua Gear, Cathay Import og Moen Marin i Oslo tingrett  på nyåret. Det er satt av to uker til saken.

- Vi har fått innvilget patent basert på ressurskrevende FoU-arbeid. De andre partene har begått inngrep i patentet. Det er uomtvistelig. Nå skal retten vurdere patentets gyldighet. Hvis patentet blir stående vil det bli gjort en beregning av erstatning. Vi ville ikke brukt ressurser på dette om vi ikke trodde vi hadde en god sak. Dessuten er det Patentstyret som har kompetanse i patentsaker, og de har jo innvilget patentet. Saken skal prøves for Oslo tingrett i februar. Vi vil kommentere saken når det foreligger en dom i mars, sier Gunnar Rørstad, daglig leder i Calanus.

Flere andre bedrifter som ikke er omfattet av søksmålet, har også kommet med innsigelser mot patentet til Calanus. Det gjelder Botngaard AS, Mørenot Aquaculture AS og Plany AS.

Se innsigelsene her (side 24).

Her er produktet som Calanus har patent på.

- 50 mill i omsetning på kort tid

Calanus har på kort tid fått en formidabel omsetning. Rørstad forventer en årlig omsetning på rundt 50 millioner kroner totalt for hele selskapet, der hovedvirksomheten dreier seg om det bittelille krepsdyret raudåte. Det er i såfall en dobling sammenlignet med fjoråret. Rørstad vil ikke røpe hvor mye salget av luseskjørt utgjør.

Lakseoppdretteren Nordlaks i Vesterålen har testet ut produktet i fullskala på anlegg i Lofoten.

- Resultatene var jo fantastiske. Det har redusert lusepresset enormt. Lus er nå den viktigste utfordringen i næringen, men det skal vi løse med flere verktøy. Vi ønsker å bruke minst mulig legemidler, sa Tor Anders Elvegård, direktør i Nordlaks Oppdrett til DN.

Ikke enige

Konkurrentene er langt fra enige i at Calanus har et unikt produkt.

Advokat og prosessfullmektig Katrine Malmer-Høvik representerer Nordic Aqua Gear og de to andre saksøkte selskapene i tvistesaken. Hun ønsker heller ikke å gå inn i detaljene, men bekrefter at hennes klient er uenig i søksmålet, og at de mener Calanus sitt produkt ikke er nyskapende nok til å fortjene patentbeskyttelse.

–Vi ønsker ikke å kommentere saken før den har vært oppe i retten, sier Malmer-Høvik til Nord24.

Daglig leder Tomas Pål Tálos i Nordic Aqua Gear AS ønsker ikke å gi noen kommentarer til Nord24.no om saken, men bekrefter at de er uenige om patentbeskyttelsen rundt luseskjørtproduktene.

Nordic Aqua Gear har tidligere kommet med innsigelser til Patentstyret, der de mener at oppfinnelsen til Calanus ikke er så unik at den fortjener patentbeskyttelse. Etter det Nord24.no kjenner til mener de at det er kun materialet som Calanus benytter i luseskjørtene som er nytt, ikke selve teknologien og produktet luseskjørt.

Nordic Aqua Gear har hovedkontor i Bodø. Formålet er å drive med produksjon av utstyr til oppdrettsnæringa.

–Design og testing foregår i Norge, mens produksjonen av produktene foregår i Kina, forteller daglig leder Tálos.

LAKSELUS

** Lakselus lever som parasitt på laksefisker. Den lever av slimet, huden og blodet til fisken.

** Lus påfører fisken sår som kan gi infeksjoner og problemer med saltbalansen.

** Til bekjempelse av lakselus i oppdrettsanlegg brukes kjemikalier. I dag er det cirka 1600 avlusninger per år.

** Med luseskjørt kan en unngå lakseslusmidler første året laksen er i sjøen.

** En avlusing kan fort koste en halv million kroner.

** Mulige utfordringer med luseskjørt er begroing, ising og oksygentilførsel.