(Longyearbyen/NORD24.NO)

Hvert år fordeles overskuddet av alkoholsalget på Svalbard til lokale velferdsformål. Ved siste tildeling ble 2,8 millioner kroner fordelt på 43 forskjellige tiltak, som alle er med på å skape et svært variert kulturliv.

- Dette er en økonomisk ordning som er eksepsjonelt viktig for vårt kulturliv. Kultur er samtidig en sterk omsorgsfaktor i Svalbard-samfunnet, sier Christin Kristoffersen som leder Longyearbyen lokalstyre, på fastlandet ville hun bli kalt ordfører.

Lokalstyret forvalter overskuddet av alkoholsalget, og fordeler etter søknad. I 2013 var de 55 som søkte, og 43 som fikk. Korkpenger for 2014 tildeles 30/6 i år, og mange har søkt om de ca. 2,9 millioner kronene som er satt av.

720 aktive turnere

I Longyearbyen bor det ca. 2000 innbyggere, og variasjonen i kulturtilbud er stor. Her er bluesband, danseklubb, dykkerklubb, fotoklubb og luftsportklubb. Her er sammenslutninger for dem som liker golf, hunder, motorsport, sirkus, revy, mannskor, seiling, turn, to-taktere og mye, mye annet. Stedets idrettslag Svalbard Turn, har 720 aktive medlemmer og 22 undergrupper.

I tillegg har lokale arrangører råd til å invitere kjente artister nordover, og man kan sette opp forestillinger andre bare kan drømme om.

Korkpenger

Lokalt kalles tilskuddet for «korkpenger». Ordningen er hjemlet i gammel gruvelovgivning, som krever at overskudd av handel med ansatte skal anvendes til «allmennyttige formål». Tidlig dreide det seg om omfattende salg mellom gruveselskapet Store Norske og deres ansatte. De siste årene har overskuddet hovedsakelig kommet fra salg av alkohol. Også sprit og vin tilreisende kjøper er med på å øke mengden «korkpenger».

Et konkret resultat er det nye kulturhuset, finansiert med en stor andel fra «korkpengene». Aktiviteten i den store idrettshallen og svømmehallen får også nyttige kroner fra alkoholsalget.

Sangkor og Messias

Det lokale sangkoret har satt opp «Messias», med bistand fra 30 proffe sangere og musikere fra fastlandet. Også her med bistand fra korkpengene.

Om sommeren er det lagt til rette for toppturer til de høyeste toppene rundt Longyearbyen. I fjor hadde toppene 12.000 besøk.

- Det skjer mye positivt her i lokalsamfunnet, takket være korkpengene, sier daglig leder Helle Jakobsen i Svalbard Turn. Idrettslaget fikk i 2013 hele 800.000 kroner fra overskuddet etter alkoholsalget, som skal brukes til ny klatrevegg, en rekke arrangementer, deltakelse i idrettskonkurranser på fastlandet og mer nytt utstyr.

- Korkpengene gjør at vi er den vi er. Vi har et samlet budsjett på 2,5 millioner, det er klart at tilskuddet kommer svært godt med, sier Jakobsen.

Hun påpeker at idrettslaget er en sentral trivselsfaktor i Longyearbyen, som skaper bolyst i det noe spesielle lokalsamfunnet.

- Er det et problem at alkoholsalg finansierer kulturliv og idrett?

- Nei. Det er ikke noe vi tenker på i det daglige. Vi er opptatt av å gi et best mulig tilbud til flest mulig her, sier Helle Jakobsen.