SKAIDI (Nord24.no): Mens de potensielle oppdragene bare ble større og større – gikk de fire entreprenørene i Alta rundt og følte seg mindre og mindre.

De var fire mygg i den nasjonale anbudssammenhengen – og ingen av dem hadde omsetning, maskinpark eller mannskap stor nok til å kunne levere inn tilbud på mange av de nye prosjektene i egen region. Helt til de kom på den geniale ide å etablere et felles selskap som kunne bruke maskinene og mannskapet til dem alle – og skaffe dem oppdrag av nasjonal klasse.

Blandet drops

20 anleggsarbeidere stopper pliktoppfyllende opp i gangen på Skaidikroa og smetter på seg helsevesenets blå plastfotposer for å beskytte kafegulvet mot møkkete vernesko. På ryggene deres står det enten Arvid Thomassen graveservice AS. Eller RYT AS. Eller Svein Thomassen AS. Eller Daniel Jakobsen AS. Logoene blandes rundt de to oppdekkede langbordene i kafeen. Lunsjtiden er en deilig pause fra den iskalde høstluften i indre Finnmark. Dessuten står det Anlegg Nord AS på ryggen til han som er sjefen for alle – det er også Anlegg Nord AS som sikrer kontinuiteten.

- Vi er ikke helt enig om uniformeringen. Det har aldri vært noe stort tema. Fokus har vært på helt andre steder i oppstarten. Men vi kjører bevisst blandet mannskap på alle prosjekter – uansett om de er store eller små. Vi ønsker å skape en felles bedriftskultur – og at alle skal kunne jobbe med alle, forteller Christian Oskarsson, daglig leder i anlegg Nord AS, mens varme baguetter med kjøttfyll går ned på høykant.

 

Han eier selskapet sammen med de fire Alta-entreprenørene Arvid Thomassen, Daniel Jakobsen, Roy Yngve Thomassen og Svein Thomassen, med hver sin femtedel. Selve selskapet Anlegg Nord AS eier ikke så mye mer enn en verdifull selskapsavtale, noen kloke hoder, en administrasjon og kontorutstyr. Men gjennom eiernes egne selskaper råder Anlegg Nord AS over til sammen 100 maskinenheter og per tiden 60 - 70 ansatte.

Største oppdraget siden Alta-demningen

Oppdraget her på riksvei 94 ved Skaidi er det største graveoppdraget en Alta-entreprenør har fått siden Alta-demningen i hine hårde dager – 8,7 kilometer riksvei til en sum av 156 millioner kroner. Så hva gjør vel det at de deler på risikoen og overskuddet? Dessuten har de flere jobber gående samtidig. Jobber de ikke hadde klart å konkurrere seg til hver for seg.

Arbeidet på strekningen fra Skaidi til Arisberg ligger foran skjemaet. Langt foran.

- Vi er egentlig snart ferdig – om vi vil, humrer Christian.

De trenger ikke være ferdig før høsten 2017. Men at ting går unna, setter oppdragsgiveren Statens Vegvesen stor pris på – det betyr mindre ventetid og omkjøringer for bilistene.

 - Vi er veldig fornøyde med entreprenøren Anlegg Nord AS. Det er fint å oppleve at en lokal entreprenør som har sitt første store oppdrag, leverer så godt. De jobber løsningsorientert og har knapt noen avvik, sier prosjektleder Knut Lethigangas i Statens vegvesen i en artikkel på Statens vegvesens egne sider i høst.

Tapte med en pakke tobakk

 

Fra stort sett å konsentrere seg om mindre oppdrag i nærområdet – kan den nye sammenslutningen operere i hele landsdelen. Markedet har de definert fra Bjerkvik til Kirkenes.  De har hatt oppdrag blant annet på Senja og i Manndalen. I denne måneden sender de 18 mann til Sørkjosen for tunnelarbeid – da som underentreprenør for Skanska.

De begynte å snakke om å formalisere samarbeidet sommeren 2012. Da var Christian prosjektleder for to av entreprenørene. I januar 2013 hadde de dannet selskapet Anlegg Nord AS, men starten var alt annet enn rosenrød.

- Vi startet med to tomme hender og en aksjekapital på 500.000 kroner. Det var mye stang ut i begynnelsen. Vi hadde Norgesrekord i å være nummer to på anbudskonkunkurranser i 2013, forteller Christian og rister på hodet.

- Et anbud tapte vi med 170 kroner – det var ikke nok til en pakke tobakk en gang, flirer Roy Yngve og Arvid og blåser ut røyk.

Baguettene er fortært, varmen er kommet tilbake i kroppen og røykeverandaen på Skaidi-kroa er stedet for kaffe.

 Senere begynte de å vinne. De siste to årene har ordrebøkene vært fulle.

Et tap kan også gi oppdrag

-

Anlegg Nord AS

Anlegg Nord AS er en entreprenørbedrift lokalisert i Alta.

Selskapet eies av Ryt Holding AS, Daniel Jakobsen AS, Svein Harald Thomassen, Christian Oskarsson AS og Arvid Thomassen med 20 prosents andel hver.

Daglig leder er Christian Oskarsson, mens Daniel Jakobsen er styreleder.

Omsetningen har økt fra vel seks millioner i 2013 til 105 millioner i 2015.

Resultatet har økt fra under 500.000 til over sju millioner i samme periode.

For noen uker siden var Anlegg Nord AS i Tromsø og holdt foredrag på høstmøtet til Maskinentreprenørenes Forening.

- Det er en veldig stor nysgjerrighet rundt det vi har gjort. Mange ser det samme. At de ikke klarer å konkurrere med riksentreprenørene. Og det er jo det som er kluet her. Å holde riksentreprenørene på en armlengdes avstand, sier han.

Men Anlegg Nord er ikke sær. Taper de kontrakter for riksentreprenørene – og det hender det titt og ofte at de gjør – så er de ikke større enn at de med lett hjerte tilbyr seg å være underentreprenører til de som vant.

- Vi konkurrerer med dem når vi vinner – men vi jobber også for dem om vi taper, sier de liketil.

De tar fortsatt oppdrag med hver sine egne selskaper, men i mindre grad og for det meste veldig små jobber. Fra oppdrag til oppdrag leier Anlegg Nord personell og maskiner hos eierne sine. Til nå har det ikke vært murring eller indre konkurranse. Likevel er det mye som skal på plass.

- For det må jo også være utfordringer i å drive på denne måten?

- Ja, i søkk og kav, skoggflirer de rundt bordet.

- Det er fire ulike bedriftskulturer som skal smelte sammen til en. Det er ikke så enkelt å få til hele veien, sier Christian.

- Hvordan kan det gi seg utslag?

De ler igjen. - Det er en bedriftshemmelighet, skratter Roy Yngve Thomassen og ser Arvid Thomassen.

- Er dere søsken, dere to?

- Ja, nesten, svarer Arvid.

En eneste stor familie

 

Nesten betyr søskenbarn. Store deler av denne gjengen er direkte eller indirekte i familie. Svein er onkel til Roy Yngve og Arvid. Daniel er svigersønn av Svein – og Christian har vært nærmeste nabo til Svein i ti år.

- Og alle er fra rettsiden av brua – fra Kronstad, flirer Roy Yngve – som om det forklarer samarbeidsånden og evnen til å få ting til å skje.

Det er i det hele tatt en god miks av seriøs driv og erfaring, kombinert med latter og humor i denne eiergjengen. Rollene er fordelt gjennom at tre har tittelen anleggsledere – en er daglig leder og en er styreleder. Alle sitter i styret. Anleggsledelsens kontorer på Skaidi er en hytte de har leid – og som de også bor i. De ansatte bor på innleide brakkerigger. Lunsjen første halve året spiste de på hotellet på Skaidi – det andre halve året på kroa.

- Vi er veldig bevisste på at det skal bli noe igjen etter hos lokalt der vi jobber, sier Christian.

I ærlighetens navn framkommer det at det ikke har vært så enorme utfordringer at de ikke ganske så enkelt kunne løse dem i løpet av et møte.

- Vi har et veldig levende styre, sier de teatralsk – så ler de igjen.

- Vi har hatt mye oppdrag og vi har måttet løst ting når de kommer. Det er kanskje verre om vi får lite arbeid i forhold til å klare å fordele det likt mellom partene, sier Arvid.

Mer søvn – mindre angst

- Som eiere, tjener dere mer penger i dag etter at dere laget selskapet Anlegg Nord AS?

- Vi tjener iallfall pengene lettere, mener Roy Yngve.

- Vi har etter hvert fått mindre angst og får mer søvn, mener de.

Tryggheten i større oppdrag kommer i tillegg til at Anlegg Nord tar seg av mye papirarbeid for eierne – som ikke lenger trenger å ha eget ansatt administrativt personell i sine personlige selskaper.

Det vokser og det går bra. Men de ser også utfordringer.

- I Finnmark er det ikke bare å være så store som Anlegg Nord nå har blitt. Noe særlig større enn vi er i dag er nesten ikke mulig, mener de – nå fokuserer de på å stabilisere driften på dagens nivå.

Men en skal aldri si aldri.

- Da Christian for tre år siden begynte å snakke om et ønske om en omsetning på 200 millioner kroner innen fem år, så sa vi til han at han ikke måtte fortelle det til noen aviser, for da tror de jo at vi er sprø, ler Roy Yngve og Arvid.

- Nå ser det ut som vi når det målet om 200 millioner i år, sier Christian – før de hiver seg i arbeid igjen på en vei som også blir ferdig før tiden.

 

VEKST I NORD 2016

De nominerte bedriftene er de beste i hvert sitt fylke, rangert etter følgende kriterier:

  • Over én million kroner i omsetning.
  • Nordnorsk tilhørighet og eierskap.
  • Minst 20 prosent vekst, i både omsetning og driftsresultat, hvert år de siste 3 årene.
  • Har levert regnskap innen tidsfristen.
  • Vinneren skal, i tillegg til sterk økonomisk vekst, ha et godt produkt eller tjeneste, samt best mulighet for regional, nasjonal og eventuell internasjonal vekst.
  • Regnskapstallene tar utgangspunkt i tall fra regnskapstjenesten Proff Forvalt.
  • Vekst i Nord presenteres i samarbeid med Næringslivsdagen Nord, som er finansiert av Nordlys, Innovasjon Norge og Norinnova. Førstepremien på 150.000 kroner deles ut 22.november under Næringslivsdagen Nord.