Dette er konsekvensene av rullebanekutt

UAKTUELT: Boeing 747 Jumbojet vil ikke kunne benytte rullebanelengde på 1.200 meter eller 2.300 meter.FOTO: STIAN ELIASSEN

UAKTUELT: Boeing 747 Jumbojet vil ikke kunne benytte rullebanelengde på 1.200 meter eller 2.300 meter.FOTO: STIAN ELIASSEN

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Konsekvensene kan bli store for både Porsanger og Finnmark dersom Avinor velger å kutte rullebanen ved Lakselv lufthavn Banak. Det blir nærmere 740 kilometer til nærmeste «stor-rullebane».

DEL

Lakselv lufthavn Banak er i dag en av to flyplasser i Nord-Norge som kan ta ned og sende av gårde «alle flytyper». Flyplassen har de senere år både tatt imot og sendt av gårde passasjerer og gods med fly som er for store for de fleste øvrige flyplasser i landsdelen.

Dersom Avinor velger å kutte rullebanen ved Lakselv lufthavn Banak vil den nærmeste flyplassen for slike fly være Harstad-Narvik Evenes, omkring 740 kilometer bilvei fra Lakselv. En reduksjon av rullebanen på Banak vil dermed medføre konsekvenser langt utenfor Porsanger.

iFinnmark har innhentet informasjon rundt de forskjellige flytypene som har vært benyttet på Lakselv lufthavn Banak de senere årene, og sammenstilt flytypenes rullebanekrav med Avinors alternativer for den fremtidige rullebanen.

Næringslivet

Lakselv lufthavn Banak har de senere år både tatt imot og sendt av gårde gods med større og mindre flytyper. Blant annet har store mengder  levende kongekrabber de senere årene blitt sendt fra flyplassen. Først med mindre chartrede transportfly, som har gått direkte til Oslo for 

omlasting til internasjonale flyginger, og den senere tiden med større chartrede transportfly med direkte flyging til Asia.

Se illustrasjon over Avinors foreslåtte rullebanelengder og mulige flytyper til høyre.

LASTET MED KONGEKRABBE: Onsdag kveld stod Aviastar TUs  Tupolev Tu-204-100C parkert på Lakselv lufthavn Banak. Torsdag morgen tok flyet av med 27 tonn kongekrabbe, som fraktes direkte til Seoul.

LASTET MED KONGEKRABBE: Onsdag kveld stod Aviastar TUs Tupolev Tu-204-100C parkert på Lakselv lufthavn Banak. Torsdag morgen tok flyet av med 27 tonn kongekrabbe, som fraktes direkte til Seoul. Foto:

Flyplassen har også tatt imot flere flybårne leveranser av gods til olje- og gassnæringen, senest i 2015 der reservedeler til Goliat-flyteren ble fløyet direkte fra Sør-Korea til Lakselv lufthavn Banak med Antonov An-124, som er verdens største serieproduserte transportfly. Fraktoperasjoner med større transportfly er ikke mulig med en

Foto:

kort rullebane.

Lakselv lufthavn Banak var også en svært viktig aktør i cruiserederiet Pullmanturs snuhavnoperasjon i Hamnbukt sist sommer, der flere tusen passasjerer ble byttet ut på cruiseskipet «Empress». Nye passasjerer ble her

Foto:

fløyet direkte inn fra Spania til Lakselv, med både mindre Airbus A321-maskiner og Boeing 747 Jumbojet.

Snuhavnprosjektet er imidlertid foreløpig satt på vent, i mangel av finansieringen av en endelig havneløsning i Hamnbukt.

Flyplassen har også håndtert mange

KANSKJE: Norwegians Boeing 737-800 vil ha problemer med å ta av med full last ved en rullebanelengde på 2.300 meter. Flytypen kan ikke operere på 1.200 meter.FOTO: STIAN ELIASSEN

KANSKJE: Norwegians Boeing 737-800 vil ha problemer med å ta av med full last ved en rullebanelengde på 2.300 meter. Flytypen kan ikke operere på 1.200 meter.FOTO: STIAN ELIASSEN

charterflyginger, både med utenlandske turister inn til eller ut fra fylket, og som ferietilbud med direkteflyging til sørligere destinasjoner for fylkets befolkning. Disse flygingene er gjennomført med  mindre flymaskiner som Boeing 737 og Airbus A320/321, og også med større fly som

UAKTUELT: Antonov An-124, som er verdens største serieproduserte transportfly, kan ikke benytte 1.200 meter eller 2.300 meter.FOTO: STIAN E.

UAKTUELT: Antonov An-124, som er verdens største serieproduserte transportfly, kan ikke benytte 1.200 meter eller 2.300 meter.FOTO: STIAN E.

Airbus A340.

En kortere rullebane vil vanskeliggjøre eller umuliggjøre slike operasjoner i Finnmark. En kortere rullebane vil med stor sannsynlighet også umuliggjøre en fremtidig snuhavn.

Forsvaret

Rullebanen på Lakselv lufthavn Banak ble først etablert av veivesenet for Hærens flygevesen i 1938. Tyskerne så raskt Banaks strategiske plassering, og bygde raskt opp Banak til en vesentlig base med to rullebaner. I årene etter 2. verdenskrig har rullebanen blitt finansiert av  Forsvaret, med NATO i ryggen. Den militære aktiviteten på flyplassen har i årenes løp variert, men med den økende øvingsaktiviteten fra både det norske forsvaret og allierte styrker, har aktiviteten tatt seg opp ved flyplassen.  De senere årene har flyplassen blitt benyttet av så vel jagerfly som store passasjer- og transportfly. Blant annet har store flytyper som Antonov An-124, Boeing C17 Globemaster III og Airbus A340 vært benyttet i tilknytning øvingsaktiviteten.

Se illustrasjon over Avinors foreslåtte rullebanelengder og mulige flytyper til høyre.

LES OGSÅ REPORTASJEN: Hvit løgn reddet Banak

Se også bildeserie

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken