Daglig leder Ola Skjeseth ved Svinøya Rorbuer i Svolvær liker dårlig at prisen en vei til og fra Lofoten med fly øker med snaut 200 kroner.

– Jeg tror ikke det får kjempestore konsekvenser, men jeg synes ikke noe om det. Skal man satse på reiseliv må man legge til rette for at man kan drive godt og det gjør man ikke ved å legge på. Det er slettes ikke bra, sier Skjeseth.

– Vi har veldig mye folk som kommer med fly, sier han.

– Samferdsel viktig

Vågan-ordfører Eivind Holst har i et brev til Samferdselsdepartementet reagert både på prisøkningen og den reduserte årlig setekapasitet i anbudet for kjøp av flyruter. For Svolvær oppgir departementet en årlig reduksjon på 3.750 seter hver vei.

– Anbudet skal gjelde fram til 2022, og burde ha inneholdt en vekstfaktor dersom ambisjonen om økt besøk og økt antall arbeidsplasser i reiselivet skal være en realistisk målsetting, skriver Holst blant annet som også frykter for arbeidsplasser som følge av prisøkningen i det nye flyanbudet og i brevet til departementet viser han også til at Olav Thon har lagt nye hotellplaner i Svolvær på is som følge av den mye omstridte flyseteavgiften.

E24 omtalte mandag at Widerøe setter fire fly på bakken som følge av seteavgiften som rammer de kommersielle rutene de flyr.

Widerøe uttalte til Lofotposten mandag at man også er kritisk til de økte makspris-satsene fra staten på anbudsrutene, som de staten kjøper til og fra Lofoten.

Skjeseth er enig i at kapasiteten bør økes om man skal ha fortsatt vekst innen reiselivet.

– Samferdsel er viktig for å klare å lykkes. Men det finnes ikke forutsigbarhet innenfor samferdselen. Både med ferge, hurtigbåter og fly er det bare tull. Hvis reiselivet skal fortsette å utvikle seg positivt må vi vite hva vi har, slår han fast.

Det nye anbudet fra staten på kjøp av flyruter legger opp til krav om færre daglige avganger og skal ifølge departementet kunne gjøre det mer fleksibelt å fly når det er behov med et årlig krav til setekapasiteten.

Ola Skjeseth peker på at man også skal dekke nye behov i reiselivsnæringa.

– Hvis ikke folk kommer seg hit kan vi markedsføre så mye vi vil, sier han.

– Tas ikke hensyn

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten reagerer også på det økte prisbildet i anbudet fra staten. Et utfall av prisveksten tror hun kan bli at det tvinges fram nye reisemønster og at mer trafikk kan bli loset mot Evenes i stedet for gjennom Bodø.

– Man tar ikke hensyn til reiselivet over hodet. En ting er det lokale og offentlige samferdselsmønsteret, men likevel skal man tilrettelegge for nye og voksende næringer.

Hun tror det kan bli utfordrende å selge inn økte priser, og peker spesielt på vinterturismen der man ønsker å fly nærmest mulig.

– Vi skal kna ganske sterkt i markedet for å finne det rette segmentet som er betalingsvillig når prisen økes så radikalt, sier Dreyer som likevel er positiv til at staten legger opp til en ambisjon om å skape større fleksibilitet i flytilbudet.

– Jeg tror ikke man får et dårligere tilbud, men at vi blir mer tilpasset korresponderende ruter. Akkurat det tror jeg er sunt, sier hun og frykter samtidig at det kan føre til færre billigbilletter som ifølge Dreyer gjerne tilbys på ukurante tidspunkt i dag.

– Rom for vekst

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) uttalte til Lofotposten tirsdag at prisøkningen skyldes at man forventer et dyrere anbud og at man ikke ønsket å kutte FOT-ruter. Dessuten vil man utjevne forskjellen til kommersielle ruter. Karlsen advarer også mot krisemaksimering og mener det nye årlige minimumskravet på seter på totalt 120.000 seter til og fra Svolvær til tross for en reduksjon, har kapasitet for vekst.

– Fra Svolvær med 78.000 passasjerer og med 120.000 seter er det rom og vel så det for vekst i regionen, sier Tom Cato Karlsen.

Samferdselsdepartementet oppgir for Leknes at årlig minimumskrav til setekapasitet øker fra 81.000 til 84.000 årlig hver vei til Bodø (168000 totalt).

Begge flyplassene får reduserte krav til daglige avganger.