(Nordlys)

I 2016 måtte Widerøe betale tilbake 6,2 millioner av statsstøtten fordi de ikke klarte å fly i henhold til avtalen. Tallet på kanselleringer var høyere enn det staten aksepterer.

En av flyplassene med dårligst regularitet var Sørkjosen. Her hadde Widerøe også store problemer i 2017. I desember i fjor ble mer enn halvparten av flygingene kansellert eller forsinket.

Mangler fly og mannskap

Hvorvidt Widerøe mister kompensasjon for driftsåret 2017 er enda ikke klart.

Les saken her: Widerøe innrømmer: Kansellerer over tre ganger så mye som tillatt ved denne flyplassen

Widerøe mottar årlig 448 millioner kroner fra staten for å operere på kortbanenettet i Nord-Norge. For perioden 1. april 2017 til 31. mars 2018 er beløpet 448,1 millioner kroner, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Frøydis Tornøe i Samferdselsdepartementet i en epost til Nordlys.

- Widerøe er påkrevd regularitet minimum 98,5 prosent. Dersom tallet på kanselleringer av grunner som operatøren kunne ha unngått ved å treffe alle rimelige tiltak, overstiger 1,5 prosent av det oppsatte tallet på flyginger i ruteprogrammet, får han (selskapet, red.anm.) ikke kompensasjon for de av kanselleringene som overstiger 1,5 prosent. Dette skal gi insentiver for operatørene å opprettholde høy regularitet på rutene som er omfattet av FOT-ordningen, skriver Tornøe.

Kan bli trukket for 2017

- Er det aktuelt å trekke Widerøe i kompensasjon på grunn av lav egenregularitet?

- Ja, dersom regulariteten faller under det nevnte regularitetskravet vil Widerøe bli trukket i kompensasjon. 

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, har overfor Nordlys uttalt at selskapet har slitt med mangel på mannskaper og mer sykefravær enn normalt. Widerøe driver for tiden utdanning av nye flyvere og kabinansatte. Det skal også anskaffe to nye, brukte, fly. Ett av de skal stasjoneres i Tromsø som reservemaskin.

- Vi er ikke fornøyd. Vi har en avtale med Samferdseldepartementet og en målsetting om å levere i henhold til den. Når vi ikke klarer det, får vi trekk i tilskudd. Det skulle jo også bare mangle, for vi kan jo ikke få betalt for en vare vi ikke har levert, sier Brandvoll til Nordlys.

Les hovedsaken her: Widerøe innrømmer: Kansellerer over tre ganger så mye som tillatt ved denne flyplassen