Samme leverandør kan få all asfalt i Nord-Norge

Statens vegvesen har lagt ut fem asfaltkontrakter i Nord-Norge. Dette er første anbudsrunde før sommerens asfaltering. Samme selskap har klart å levere lavest pris på samtlige, melder Veier24.no.

YIT er et finsk konsern med aktivitet i Nord- og Øst-Europa med 10.000 ansatte. De har en årsomsetning på 38 milliarder. De har også en betydelig aktivitet i Norge, der de nå er største asfaltleverandør.

Veier24.no har gjennomgått anbudene som nå er levert for de nordnorske kontraktene. Om YIT får kontraktene til tilbudspris betyr det totalt oppdrag for 142 millioner.

Norske Veidekke har vært nærmest i pris på de fleste. For Troms har også NCC, som blant annet har mobilt asfaltverk på Olavsvern, forsøkt seg. Men de ligger relativt langt over i pris.

Her er prisene som ble levert:

Sør-Troms:

 • YIT: 49,11 mill. kr.
 • Veidekke: 52,52 mill. kr.

Balsfjord/Målselv

 • YIT: 26,37 mill. kr.
 • Veidekke: 29,09 mill. kr.
 •  NCC: 32,26 mill. kr.

Tromsø

 • YIT: 14,62 mill. kr.
 • NCC: 16,73 mill. kr.

Midt-Troms

 • YIT: 32,86 mill. kr.
 • Veidekke: 36,24 mill. kr.
 • NCC: 42,91 mill. kr.

Midt-Finnmark

 • YIT: 19,23 mill. kr.
 • Veidekke: 20,70 mill. kr.