Den nye fiskeriministeren mener Norge må øke matproduksjonen dramatisk. Oppdrett kan femdobles før 2050.

Per Sandberg mener det er realistisk at dagen 1,2 millioner tonn oppdrettslaks, kan bli til 5 millioner tonn i løpet av de kommende 35 årene.

- Akvakultur vil få en sentral rolle når det gjelder å skaffe mat til verdens sterkt økende befolkning, sier Per Sandberg.

Under konferansen Arctic Frontiers der politikere, forskere og næringslivsfolk fra 30 nasjoner deltar, trakk fiskeriministeren linjer inn i fremtiden.

- Innen 2050 har verdens befolkning økt til ni milliarder mennesker. FN har beregnet at etterspørselen etter mat vil øke med 60 prosent. Det blir en stor utfordring å skaffe denne maten, sa Sandberg.

Han påpekte at løsningen ligger i havet, og at Norge med enorme havområder og lang kyst må få en nøkkelrolle.

- Havet dekker 70 prosent av kloden, men kun fem prosent av verdens mat kommer i dag herfra. Denne andelen må økes, i tillegg til tradisjonell fiske og fangst, må det satses tyngre på akvakultur, sa han.

Sandberg så også for seg mye videreforedling av råstoff fra den «blå åkeren», blant annet i form av bioteknologi, kosttilskudd fra alger og medisin fra små havdyr på store dyp. Her trakk statsråden frem de store fagmiljøene i Tromsø, som forsker på de mulighetene havet kan gi. Sandberg har de siste dagene beskt både Havforskningsinstituttet og Nofima for å lære mer, og han skal også innom fiskerimiljøet på Norges arktiske universitet.

- Det må satses mer på forskning og utvikling. Ny teknologi må tas i bruk, og råstoffene må utnyttes maksimal.

- Det er viktig å vite at de marine ressurser ikke er ubegrensede. God forskning og forvaltning blir enda viktigere i årene som kommer. De fremtidige generasjoner skal også ha nytte av dette store matfatet, sa statsråden.

I en tid med klimaendring, så Sandberg for seg at vi også må utnytte nye arter som trekker nordover.

- Uansett er det akvakultur som har potensial til å bli den store matprodusenten. Minst mulig miljøpåvirkning er viktig for den videre veksten. Vi foreslår at kysten deles i produksjonsområder der man hvert andre år evaluerer oppdrettsnæringen, og eventuelt øker kapasiteten, sier Per Sandberg.