Sandberg: - Norsk oppdrett kan femdobles

Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Den nye fiskeriministeren mener Norge må øke matproduksjonen dramatisk. Oppdrett kan femdobles før 2050.

Per Sandberg mener det er realistisk at dagen 1,2 millioner tonn oppdrettslaks, kan bli til 5 millioner tonn i løpet av de kommende 35 årene.

- Akvakultur vil få en sentral rolle når det gjelder å skaffe mat til verdens sterkt økende befolkning, sier Per Sandberg.

Under konferansen Arctic Frontiers der politikere, forskere og næringslivsfolk fra 30 nasjoner deltar, trakk fiskeriministeren linjer inn i fremtiden.

- Innen 2050 har verdens befolkning økt til ni milliarder mennesker. FN har beregnet at etterspørselen etter mat vil øke med 60 prosent. Det blir en stor utfordring å skaffe denne maten, sa Sandberg.

Han påpekte at løsningen ligger i havet, og at Norge med enorme havområder og lang kyst må få en nøkkelrolle.

- Havet dekker 70 prosent av kloden, men kun fem prosent av verdens mat kommer i dag herfra. Denne andelen må økes, i tillegg til tradisjonell fiske og fangst, må det satses tyngre på akvakultur, sa han.

Sandberg så også for seg mye videreforedling av råstoff fra den «blå åkeren», blant annet i form av bioteknologi, kosttilskudd fra alger og medisin fra små havdyr på store dyp. Her trakk statsråden frem de store fagmiljøene i Tromsø, som forsker på de mulighetene havet kan gi. Sandberg har de siste dagene beskt både Havforskningsinstituttet og Nofima for å lære mer, og han skal også innom fiskerimiljøet på Norges arktiske universitet.

- Det må satses mer på forskning og utvikling. Ny teknologi må tas i bruk, og råstoffene må utnyttes maksimal.

- Det er viktig å vite at de marine ressurser ikke er ubegrensede. God forskning og forvaltning blir enda viktigere i årene som kommer. De fremtidige generasjoner skal også ha nytte av dette store matfatet, sa statsråden.

I en tid med klimaendring, så Sandberg for seg at vi også må utnytte nye arter som trekker nordover.

- Uansett er det akvakultur som har potensial til å bli den store matprodusenten. Minst mulig miljøpåvirkning er viktig for den videre veksten. Vi foreslår at kysten deles i produksjonsområder der man hvert andre år evaluerer oppdrettsnæringen, og eventuelt øker kapasiteten, sier Per Sandberg.

Kommentarer til denne saken