Se oversikten: Konkurser og nyetableringer i nord

Disse måtte gi opp - og disse satser.