Seksjonsleder avskjediget - mistenkt for underslag: Skal ha loddet ut fridager, sykler og feriereiser

Tromsø kommune mener seksjonslederen har begått underslag. Det skal ha vært avholdt ulovlige lotterier der alt fra fridager med lønn, sykler og feriereiser var premier. I tillegg ble det avholdt auksjonssalg av kommunale eiendeler – men ingen vet hvor inntektene er.