Gå til sidens hovedinnhold

Dyrebeskyttelsen jubler over kutt - mens miljøvernerne vil ha selfangst

Artikkelen er over 7 år gammel

Mens dyrevernerne jubler over regjeringens forslag til å kutte selfangsstøtten - krever Norges Miljøvernforbund at selfangsten opprettholdes.

- At Regjeringen lar seg påvirke av EU og nasjonale og internasjonal dyrevernaktivister i denne saken er fullstendig uakseptabelt, sier Ørjan Holm regionleder og politisk nestleder i Norges Miljøvernforbund til Nord24.no

I budsjettforslaget fra departementet fjernes støtten til norsk selfangst på 12 millioner kroner fra neste år. I år har bare tre båter deltatt i fangsten av 11.980 sel.

- Kan forvente selinvasjon

Mens Dyrebeskyttelsen og NOAH er glade over forslaget - går nå Norges Miljøvernforbund ut og støtter selfangstnæringen.

- Vi kan ikke akseptere at Regjeringen kutter hele stønaden til den norske selfangsten. Statens stønad til selfangstnæringen er nødvendig for at selfangsten skal bestå, sier Ørjan Holm.

- Hvis den norske selfangsten stopper opp vil selbestandene kunne vokse ut av kontroll med de konsekvenser dette vil få for fiskebestandene i de havområdene det gjelder. I tillegg må man kunne forvente en selinvasjon langs kysten i fremtiden med de konsekvensene dette vil medføre blant annet for fiskeriene, sier han.

- Økonomiske prioriteringer

Senterpartiets Geir Pollestad mener bortfallet av statsstøtte vil bety slutten for en næring som allerede sliter tungt.

– I realiteten gir regjeringen etter for press fra ekstreme dyrevernere og EU som ikke har forståelse for selfangstens historiske forankring og rolle i forvaltningen av økosystemene, sier Pollestad til NTB.

Mens statssekretær Amund Ringdal (H) i Nærings- og fiskeridepartementet avviser at beslutningen har noe som helst med forholdet til EU å gjøre.

– Dette handler kort og godt om økonomiske prioriteringer, sier Ringdal til NTB - og viser til manglende lønnsomhet i næringen.

Statssekretæren viser også til at Havforskningsinstituttet har slått fast at fangsten av grønlandssel har vært så beskjeden at den ikke har hatt noen vesentlig betydning for bestanden som sådan.

- Sjømatnasjon

- Regjeringen har satt seg som mål å bli verdens fremste sjømatnasjon. Da skulle man forvente å tru at myndighetene skulle arbeide for et bærekraftig ressursuttak av alle de marine ressursene som finnes i våre havområder. Regjeringen er nødt til å innse at om man skal bli verdens fremste sjømatnasjon så må man se på alle næringer langs kysten og redusere sine forventninger til oppdrettsnæringen, sier Holm til Nord24.no.

De understreker at selkjøtt er en allsidig og sunn ressurs som så absolutt må være en del menyen når Norge skal profilere seg som verdens fremste sjømatnasjon.

Dyrebeskyttelsen og dyrevernerne i NOAH er glade for at støtten til selfangsten strupes.

 Sel-subsidiene er et typisk eksempel på at skattebetalernes penger blir brukt på en meningsløs måte. Man har betalt for at selene drepes, betalt for at skinnene kjøpes og i enkelte tilfeller også betalt for at skinnene destrueres, sier NOAHs Siri Martinsen til NTB.

Kommentarer til denne saken