Siste: Mistenkelig aksjehandel i Hurtigruten - Finanstilsynet kobles inn.

Artikkelen er over 5 år gammel

Oslo Børs har varslet Finanstilsynet om mistenkelig handel

DEL

Nord 24.no har skrevet flere saker om den mistenkelige handelen av Hurtigruteaksjene dagene forut før Silk Bidco AS la omlag tre milliarder kroner på bordet for å kjøpe Hurtigruten. Nå har Oslo Børs koblet inn Finanstilsynet.

LES: Varslet om mistenkelig anonymt aksjekjøp

- Vi har sendt en rapport på Hurtigruten til Finanstilsynet, bekrefter kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs til Nord24.no.

Han vil ikke kommentere innholdet i rapporten.

Det var 24. november i år at Nord24.no avslørte at Skagen Vekst hadde varslet Oslo Børs om et mistenkelig kjøp av én million aksjer i Hurtigruten. Selv har de tapt flere millioner kroner på denne handelen.

Fredag

Få dager før det britiske investeringsselskapet kom på banen med stortilbudet på hele Hurtigruten, ble Skagen Vekst  kontaktet av en megler som videreformidlet et anonymt tilbud om å kjøpe én million av aksjene deres.

- Vi valgte å selge denne posten til kursen som var da, sier Geir Tjetland til Nord24.no. Han er partner og porteføljeforvalter i Skagen Vekst. Kursen lå da på omlag fire kroner.

Skagen Vekst  var i utgangspunktet fornøyd med dette salget - i tre dager.  Rett etter helga ble de nemlig kontaktet av Joint ventureselskapet Silk Bidco AS som forteller om planene om å kjøpe hele Hurtigruten – og blir spurt om de går inn på en forhåndsavtale på å selge til syv kroner.

Da hadde Skagen Vekst på fredag allerede solgt en million aksjer nesten tre millioner kroner lavere verdi enn de kunne ha fått. I ettertid har Skagen Vekst funnet hendelsen så merkelig at de har varslet Oslo Børs.

Tirsdag

Men også på tirsdag skjedde det merkelige ting. Dagen før børsmeldingen om britenes Hurtigrute-tilbud ble offentliggjort – steg aksjen brått med 45 øre og endte med en sluttkurs på 4,49 kroner. Omsetningen denne dagen var også høyere enn vanlig; 2,1 millioner HRG-aksjer skiftet eiere.

Nord24.no tok også opp denne merkelige kursutviklingen i egen artikkel 30.oktober - da etter å ha intervjuet aksjeeiere som reagerte. Oslo Børs avviste da at noe var galt.

LES OGSÅ: Dagen før britenes sjokktilbud på Hurtigruten: * Børskursen gikk opp 11 prosent. * Handelen ble fireganget. * DnB kom med en usedvanlig positiv kjøpsanbefaling til sine kunder

LES OGSÅ: Nedringt av meglere

Onsdag:

Skagen Vekst satt med 20 millioner aksjer igjen – og valgte å gå inn i avtalen med Silk Bidcio. På onsdag 29.10 klokken 08.24 varsles børsen: Styret i Hurtigruten har enstemmig besluttet å anbefale aksjonærene å godta det frivillige kontantbudet fra Silk Bidco AS om å kjøpe alle de utestående aksjene i selskapet til NOK  7,00 per aksje, eller totalt ca. NOK 2.940 millioner.  

- Men vi syntes den henvendelsen vi fikk, fredagen forut, var litt mystisk. Så vi meldte fra til Oslo Børs at dette så litt tvilsomt ut. Men det er også det eneste vi kan gjøre. Og det er vår oppgave, sa Tjetland til Nord24.no.

- Vi ser på handelen av aksjen i forkant av budet. Dersom vi finner noe vi mener er mistenkelig, vil vi sende det videre til Finanstilsynet, uttalte Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef ved Oslo Børs til Nord24.no.

- Når vi gjør slike undersøkelser som vi nå gjør i Hurtigruten, setter vi alltid pris på tips fra aktører i markedet, sa Aase til Nord24.no.

Varslet Finanstilsynet

Nå har altså Oslo Børs valgt å sende saken videre til Finanstilsynet.

- Vi har veldig lav terskel for å sende slike saker videre fra oss, da det er Finanstilsynet som skal etterforske et slikt forhold. Finanstilsynet har helt andre fullmakter enn Oslo Børs til å gjøre undersøkelser - blant annet i forhold til investorene, understreker kommunikasjonssjef Aase.

Om Finanstilsynet etter sine undersøkelser finner mistanke om brudd på verdipapirhandelloven, er politiet neste steg. Strafferammen er seks år.

Hittil i år er 25 saker som gjelder innsidehandel og/eller ulovlig markedsmanipulasjon oversendt fra Oslo Børs.

Kommunikasjonsdirektør Kjetil Karsrud i Finanstilsynet vil ikke kommentere saken.

- Finanstilsynet ønsker ikke å knytte noen kommentar til denne saken nå, skriver han i en e-post til maritime.no.