North Energy kommer fredag morgen med en oppdatering på boringen av letebrønn Tvillingen Sør i Norskehavet.

Partnerskapet i lisensen har besluttet å plugge og forlate letebrønnen:

"Beslutningen er tatt som følge av problemer i forbindelse med å sette boreforlengelsesrør i midtseksjonen av brønnen".Riggen, Leiv Eiriksson, skal etter avsluttet operasjon videre til Totalls lisens, Skirne.

Lisenspartnerne vil nøye evaluere videre muligheter for lisensens arbeidsprogram, inkludert en mulig ny brønn i Tvillingen Sør prospektet.

Partnere i lisensen er Maersk Oil Norway AS (operatør med 50 prosent eierandel), Edison Norge AS (30 prosent) og North Energy ASA (20 prosent).