Bransjen står for en stor del av veitransporten i Troms: – Det er slett ikke slik at alt går på vogntog

Tror på vekst i eksport med tog.