Skal selge torskehoder for 100 millioner kroner i året

Karlsøybruket samarbeider med Sintef i spennende prosjekt. - Hvis det er interesse i fitnessmarkedet, vil vi muligens se nærmere på det etter hvert.