Ulovlig fiske og omsetning er et problem under vinterfisket som nå pågår. Fiskeriministeren varsler at det settes inn store styrker under årets kontroll.

– Det har lenge versert en rykteflom om ulovligheter under vinterfisket. Også næringens organisasjoner erkjenner at ulovlig fiske og omsetning er et alvorlig problem, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding

Han som vil luke ut de useriøse.

LES OGSÅ: Neste uke legger Magnar fram forslagene som skal stoppe sjømat-svindelen

LES OGSÅ: Fiskeriminister om avsløringer: – Det gjør meg forbanna

Magnar Pedersen i Nofima leder Fiskefuskutvalget, som i fjor la frem sin rapport. De konkluderer med at mulighetene for å bryte reglene er så store at det er umulig å kontrollere næringen. De vil ha automatiske veie- og målesystemer i alle båter, offentlig tilgjengelige data og «fiskeripoliti» i enkelte distrikter, etter modell fra dyrepolitiet.

I ettertid har det blant annet blitt fremmet krav om GPS-sporing av fiskeflåten, noe som har ført til sterke protester. Fiskerne mener en del av tiltakene er kostbare og unødvendige.

Foran vinterfisket har Fiskeridirektoratet har satt inn inspektører og tre fartøyer. I tillegg er Kystvakten, salgslagene, Justervesenet, Arbeidstilsynet og Mattilsynet trukket inn.

Det er også nylig etablert en tipskontakt hos politiet.

– Vinterfisket handler om store verdier. Vi vet at der det er store verdier involvert, forekommer det også kriminalitet. Nå styrker vi kontrollen, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.