Tykke lovbøker, tykkere lommebøker - dette tjener advokatene