Disse er rikest i Tromsø - se formuelista her

Schilbred tilbake på topp.