Kun 14 av de 100 rikeste i Troms er kvinner

Kvinner i Troms har bare 31 prosent av mennenes formue i aksjer og verdipapirer.