- De kjører nok enda bedre på ski med et par glass champagne innabords, sa pilot og investor Ola O.K Giæver til Nord24.no tidligere i vår.

Han søkte Lyngen kommune om permanent landingstillatelse for blant annet å drive helikopterturisme blant Lyngsalpene. Målet var å ta med skientusiaster og droppe dem av på alpine fjelltopper i området.

Såkalt heliskiing er populært i skiportsnasjoner verden over. Nyheten om at man ønsket dette i populære Lyngen, skapte imidlertid reaksjoner fra toppturmiljøet.

Nå har Miljødirektoratet satt en endelig stopper for Giævers drøm. Etter at Fylkesmannen i Troms opphevet Lyngen kommunes vedtak om tillatelse, har nå Miljødirektoratet satt punktum for saken.

Det var Framtidinord.no som først meldte om saken.

Fylkesmannen varslet omgjøring av Lyngen kommunes vedtak om dispensasjon til heliskiing. "Dispensasjonen til landing med helikopter med formål om å frakte turister vurderes som turkjøring, og er i strid med motorferdselloven. Det kan ikke fraktes turister før spørsmål om omgjøring er endelig avgjort", het det fra Fylkesmannen.

Nå stadfester altså Miljødirektoratet Fylkesmannens begrunnelse. Årsaken til direktoratets vedtak er at vilkår for å dispensere for heliskiing ikke er oppfylt. Vedtaket kan ikke påklages videre.

Vedtaket i Lyngen er ugyldig og klagen fra Giæver Eiendom blir ikke tatt til følge, konkluderer Miljødirektoratet, ifølge avisa.