Skulle fordele 74 reiselivsmillioner – Tromsø fikk småpenger

Krisepakke ga liten uttelling. Nå raser kommunepolitikerne.