Statoil har vært tilstede i Nord-Norge i snart 40 år.

2. september blir grunnsteinen for Statoils nye regionkontor for nordområdene lagt ned i Harstad. Det skriver Kaarbø Eiendom i en pressemelding.

Bygget vil ha sitt utspring i sjøkanten, sentralt i Harstad. Oljeselskapet har tegnet kontrakt med utbyggeren, Kaarbø Eiendom ANS, om leie av et nytt signalbygg. Avtalen løper i 15 år. Kaarbø Eiendom eies av Harstad

Skipsindustri AS og Tinius Harstad AS. Bygget er kostnadsberegnet til 300 millioner kroner.

Bygget skal ferdigstilles i 2017 og romme cirka 600 kontorplasser.

Byggherre: Kaarbø Eiendom ANS

Omfang: 11 000 m2

Entreprise: Totalentreprise

Entreprenør: Hent AS

Arkitekt: SJ arkitekter og A3 Arkitektkontor