Slik oppfattes nordlendinger av rikspolitikere    

Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

- For all del: Ikke sutre!

DEL

Stabssjef for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Hans Kristian Amundsen, presentere torsdag en liten miniundersøkelse i Tromsø om hvordan nordlendingers jobb for å fremme saker nasjonalt oppfattes i det politiske maktmiljøet i hovedstaden. Om lag 25 ulike rikspolitikere hadde svart på minimeningsmålingen hans.

- Det er mest en myte at nordlendinger er så dårlige. Men vi kan ha en litt sutrete «genfeil» som vi må kvitte oss med – den der «fordi vi fortjener det» – «de forstår ikke oss» og «dem der nede» holdningen, oppsummerer Amundsen sin lille undersøkelse for Arktisk Marint Forum sin frokostsamling torsdag morgen.

Ble ivrig

LES OGSÅ: Amundsens lobbyskole for nordlendinger

Han sier han selv har til gode å oppleve holdninger som «de der oppe» – «de der nede» og «de der borte» i det politiske maktmiljøet.

Spørsmålene han sendte ut på mail til sine politikerkolleger i sentralt var disse:

  1. Er det sant at nordnorske ledere jobber for dårlig opp mot stortinget/regjeringsapparatet?
  2. Er det sant at vestlendingene er bedre enn nordlendingene?
  3. Har du eksempler på privat/offentlig virksomhet som jobber systematisk og godt?

- Jeg gikk i gang med dette fordi jeg skulle til Tromsø på dette møtet. Jeg trodde bare jeg skulle få noen få svar. Men jeg fikk mange svar, og ble veldig ivrig – det var artig, sier Amundsen.

Dårlig på samhold

På spørsmål om nordnorske ledere jobber for dårlig opp mot politikerne varierte responsen fra et definitivt «ja»  og til :«Nei, absolutt ikke. Vestlandet og Nord-Norge lar høre mest fra seg. Der Nord-Norge er svakest, er å stå sammen. Finnmark stiller sjelden opp for Nordland».

Det ble også stilt spørsmål fra politikerne på tinget om nordnorske bedrifter får godt nok «gjennomslag i for eksempel NHO – og om Oslo-områdets interesser og bedrifter dermed løftes mer enn de nordnorske».

Svarene han fikk på spørsmål to var relativt entydige: Ja, Vestlendingene er bedre. De har samhold på et helt annet nivå.

Men svarene fra politikere på Stortinget varierte fra: «Vestlendingene er flinkere til å tenke klynger og helhet i en næring. Nordlendingene blir fort mer enkeltbedrifter og lite fellestenkning. Også i synet på virkemiddelapparat».

Til: «Nei. Men Vestlandet har klart to ting som Nord-Norge sliter med: Fylkene står opp for hverandre. Og de har skapt en forståelse for at satsing her kommer hele landet til gode».

Via: «Tja – synes jeg ofte treffer noen fra Nord-Norge. Men holdningen er kanskje mer «fordi vi fortjener det» enn «fordi vi har det beste prosjektet».

Håpet på noe konkret fra Agenda Nord-Norge

- Vestlendingene slår oss på business-kultur, og på klynger – reelt samhold, oppsummerer Amundsen.

Han sier selv at han hadde håpet på noe mer konkret fra Agenda Nord-Norge-møtet som ble holdt i Tromsø for en tid tilbake.

- Jeg hadde håpet at det skulle materialisere seg i noe konkret. At en for eksempel la fram hatten og finansierte opp Arctic Race og viste samhold og vilje, sier stabssjefen i Arbeiderpartiet.

- Disse er flinke

I følge Amundsen er de bedriftene og organisasjonene som ble trukket fram av sentrale politikere som eksempler på noen som jobber/har jobbet godt og systematisk, Arctic Race, Sjakk OL, Hurtigruten, Sparebanken Nord-Norge, Finnfjord Smelteverk.

En av politikerne svarte: «I statsbudsjettsammenheng er en i særklasse: Jeg var aldri på mine budsjettkonferanser i tvil om hva som var viktigst på Svalbard. Lokalstyret og Sysselmannen klarte på en tydelig måte å vise hva de ønsket, og prioriterte klart hva som var viktigst. Alle forhandlere i rommet visste om dette». Mens en annen mente at Sametinget var den som mest vedkommende hadde hørt mest fra i det siste.

- Lag lobbykurs

- Private som utmerker seg har et klart mål, en sterk vilje og viser utholdenhet, sier Amundsen.

- Han foreslår at det lages lobbyskoler i Nord-Norge hvor en bruker den kunnskapen som finnes her. Eksempler på gode lobbyister mener han er STK Alcatel Rognan, Barnehuset i Tromsø, Barentssekretariatet, Hurtigruten, Kimek, Nussir, Helse Nord, Filmcamp, Universitetene i Bodø/ Tromsø, Futurum, TIFF, Total og Statoil – Norsk olje og gass.

Før han gikk i gang med sin egen minilobbyskole for nordlendinger. LES MER HER