En av USAs høyest rangerte- tidligere kommandant for US Coast Guard - er utnevnt i en ny stilling som arktisk "ambassadør" (spesialrådgiver), direkte underlagt utenriksministeren.

Han er dermed USAs øverste representant for alt som har med nordområdene og Arktis å gjøre.

Med dette ønsker USA å vise omverden at de mener alvor i Arktis.

Mange har savnet en sterk tilstedeværelse fra USA på den arktiske scenen - all den tid land som stormakten Kina begynner å vise arktiske muskler.

Valget av admiral Papp som ny arktisk ambassadør er USAs måte å vise at de mener alvor i arktiske strøk. Den kvikke Papp skal dermed jobbe for USAs nye erkjennelse av Arktis som "en region med økende viktighet såvel geostrategisk som økonomisk, klimatisk, miljømessig og med sikkerhetspolitikk i høysetet - og for å gripe mulighetene som oppstår."

Papp er nå i Tromsø i forbindelse med konferansen Arctic Frontiers og vil bruke tiden til å prate med flest mulig.

- USA implementerer Arktis i den nasjonale strategien, overtar snart lederskapet i Arktisk Råd og allokerer store interne myndighetsressurser til arktiske spørsmål. Det er et sterkt signal til resten av verden om at vi mener alvor, sier Robert Papp jr. til Nord24.no.

Admiralen som kom inn fra kulden

På vei ut i Tromsø-kulden for å bli avbildet spøker han med tittelen han fikk i islandske media etter besøket der nylig: «Admiralen som kom inn fra kulden», fritt etter John Le Carres legendariske bok: «Spionen som kom inn fra kulden».

Papp sier at han er imponert over hvor sofistikert det norske arktiske samfunnet er bygd opp, sammenlignet med hjemlige arktiske strøk.

Han innrømmer at kjennskapen til arktiske spørsmål ikke er på topp i befolkningen, eller blant politikerne i USA:

- Vi har 49 stater uten direkte kontakt til Arktis. Selv i Alaska er det bare 50.000 som bor over polarsirkelen. Det er 5.500 kilometer fra Washington D.C til Alaska. Det er vanskelig å forklare en maisbonde i Nebraska at Arktis er viktig, men muligheten innen nye shippingruter, og muligheter for bedre priser, bør være av interesse.

USA og Arktis-olje

USA svømmer i skiferolje og skifergass. Muligheten for utnyttelse av olje og gass i Arktis er ikke nevnt spesielt i målsetningene for USAs nye Arktis-politikk, men Papp innrømmer at USA følger med også på dette,

- Det er selvfølgelig en del av det.

Han viser imidlertid til problemene oljeselskapet Shell har hatt i sine forsøk på oljeleting i arktiske strøk, og understreker sikkerhet og miljøaspektet.

Det dramatiske fallet i oljeprisen påvirker dessuten hastigheten i arktisk leting.

- Det vil utsette leting eter olje og gass, men da kan man være bedre forberedt.

USA og Russland

Målet for Tromsøturen, rett etter besøk på Island og Sverige (Stockholm), er veldig enkelt:

- Jeg skal samle mest mulig inntrykk før jeg reiser rett videre til København, Helsinki og Moskva.

- Hvordan påvirker forholdet til Russland?

- Jeg ser ingen grunn til å holde tilbake: Det er en vanskelig utfordring. USA har i likhet med arktiske land fordømt handlingene i Ukraina. Men når det er sagt; den eneste veien gjennom en konflikt er å holde noen linjer åpen for kommunikasjon. Arktis skal være konfliktfri og fredelig.

USA og Arktisk Råd

Allerede i april overtar USA presidentskapet i Arktisk Råd.

Her vil admiralen bli nødt til å forholde seg til et helt annet regime enn i kystvakten.

- Jeg er vant med å dele ut order, og deretter blir de fulgt. Nå må jeg diskutere, men jeg er forberedt på å lytte. Her har alle en stemme hver, og man må vurdere ulike synspunkter, sier han til Nord24.no.

De åtte landene som grenser til Nordpolen har makta i Arktisk Råd, mens en rekke land har observatørstatus, men er uten formell makt. Papp åpner for å tenke nytt:

- Jeg ser for meg at observatørlandene kan delta i arbeidsgrupper. Utfordringen blir hvor mye innflytelse de skal ha.

USAs hovedprioriteringer i Arktisk Råd vil være følgende:

 • Arktisk havforvaltning
 • Effekten av klimaendringer
 • Bedre levekår for folk i nord

- Et eksempel på dette er mobil fornybar energi – hybridenergi av for eksempel vind og diesel - som kan erstatte dieselaggregat i avsideliggende strøk. Andre eksempler er overvåking av ferskvann og bedre kommunikasjonsmuligheter, sier Papp.

USA og havretten

Papp trekker på smilebåndet av spørsmålet om USAs manglende ratifisering av FNs havrettskonvensjon.

Admiralen tror ikke på en snarlig løsning, før det har gått minst et par år, men vektlegger følgende:

- USA følger respekterer havretten over hele verden. Det er et internt politisk spørsmål, der det er uenigheter.

USA og klima/miljø

Han mener det er en gryende og økende miljøbevissthet i det amerikanske folk. Han begrunner både med den noe overraskende nylige klimaavtalen mellom USA og Kina, samt «The Clean Water Act»:

- Som en ung sjømann i 1970 kunne man lukte New York før man kom inn til havn. Nå har man ryddet opp, fått regler for rent vann. Nå kan man til og med fange fisk her.

Norge følger med…

Norske myndigheter er opptatt av hvilken holdning USA – og den nye spesialrådgiveren Papp - har til nordområdene.

Det viser et dokument Nord24.no har fått tilgang til, og som er sendt fra Utenriksdepartementet til seksjon for sikkerhetspolitikk og alle relevante norske ambassader. Dokumentet er en oppsummering en høring i kongressen om USA og nordområdene.

Forholdet til Russland ble tatt opp, men Papp understreket at tross et skrantende forhold til Russland så har man klart å holde arktisk samarbeid utenfor dette. Papp viser til at han drar til Moskva i januar for å møte sin russiske motpart.

Papp viste også til at de skandinaviske landene har kommet mye lenger i den arktiske utviklingen enn USA og Canada, med isfrie havner gjennom flere hundre år.

Isbryter er nøkkel

Ifølge dokumentet sier Papp at USA henger etter i Arktis og at anskaffelse av isbrytere vil være en avgjørende brikke for å hevde en amerikanske sentral rolle i Arktis.

Ifølge rapportene var det også tendenser til munnhuggeri mellom representant Dan Young fra Alaska, som mener Canada «ikke har fått til noen ting i Arktisk Råd», og som utfordret  Papp på hva USA ville gjøre. Etter tre avbrutte forsøk på å svare, og det som blir beskrevet som en noe «aggressiv stemning», ble Young fornøyd med Papps svar.

USA og Arktis de neste 50 årene

Her fremholdt Papp at han i løpet av de neste 50 år så for seg offshore oljeinstallasjoner i den amerikanske arktiske delen av Arktis.

Videre så han for seg at det var bygget en rekke terminaler langs kysten rundt Alaska og Canada og at det var blitt normalt for cruiseskip å seile fra vest i USA rundt Alaska og Canada og avslutte reisen øst i USA.

Han ser også for seg at Alaska, som i dag betaler dyrt for energi selv om de produserer mye olje, har fått alternative løsninger som gjør energi like rimelig som i resten av USA.

Dokumentet viser også at Papp ser frem til turen til Tromsø der han ville bli ledsaget av mye amerikansk presse.

PROFIL ROBERT PAPP JR.

 • Utnevnt som USAs første arktiske ambassadør (spesialrådgiver)  i juli 2014.
 • Tidligere: USAs 24. kommandant i US Coast Guard.
 • Har også tidligere ledet atlantiske området i US Coast Guard.
 • Har ledet fire kryssere; RED BEECH , Papaw , FORWARD , EAGLE .
 • Utdannet ved United States Coast Guard Academy (1975).
 • I tillegg har han en Master of Arts i National Security og strategiske studier fra USA Naval War College og en Master of Science in Management fra Salve Regina College.
 • USA ved utenriksminister John Kerry og president Barack Obama besluttet å utnevne den første spesialrådgiveren for Arktis av en enkel grunn: "Å heve disse temaene i amerikansk utenrikspolitikk og nasjonal sikkerhetsstrategi, fordi USA er en arktisk nasjon, arktisk poltikk har aldri vært viktigere og fordi USA skal lede Arktisk Råd.
 • Papp er valgt på grunn av hans brede utenrikspolitiske erfaring og hans brennende interesse for Arktis.
 • Admiral Papp har vært kommandør for den nasjonale Kystvakten, og har hatt en karriere på 39 år i sjøforsvaret.