- Slutt å plage Troms Kraft, vedtok Troms Kraft på styremøte i går

 Styreleder Inge K. Hansen i Troms Kraft. Foto: Rune Endresen

Styreleder Inge K. Hansen i Troms Kraft. Foto: Rune Endresen

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Styret i Troms Kraft ønsker å irettesette pressen. I et styremøte i går vedtok Troms Kraft-konsernet en refs av pressedekningen i Kraft & Kultur-saken.

Styret mener det er revisorene – og ikke de tidligere Troms Kraft-ansatte sin skyld at ikke den gigantiske regnskapsfeilen ble avdekket tidligere.

Irettesettelsen skjer i en pressemelding som inneholder kun en uttalelse vedtatt av styret under deres styremøte i går onsdag.

Søksmål mot revisorene

-  I forbindelse med pressedekningen av den pågående straffesaken mot tidligere administrerende direktør i Kraft & Kultur i Sverige AB, Boris Benulic, og tre medtiltalte, har Troms Kraft registrert et økende og ensidig fokus på rollene til tidligere ansatte og tillitsmenn i Troms Kraft-konsernet, skriver styreleder Inge K Hansen.

Nord24.no prøvde å komme i kontakt med styreleder Inge K Hansen for nærmere presisering av hva styret sikter til, uten å lykkes.

Som kjent har Troms Kraft et pågående erstatningssøksmål mot både den svenske revisoren Grant Thornton og den norske revisoren PwC.

- Revisorene bekreftet

Styret mener at som tidligere arbeidsgiver for disse personene, anser Troms Kraft det betimelig å komme med følgende presiseringer:

- ”Som pressen er vel kjent med, er det foretatt grundige undersøkelser, både internt og av eksterne ressurser, for å identifisere og avklare årsakene til det inntrufne, herunder det tap konsernet er blitt påført i forbindelse med Kraft & Kultur i Sverige, ikke minst som følge av regnskapsposten opptjente, ikke fakturerte inntekter (Upplupna Inntekter). At feilen i denne regnskapsposten ikke ble oppdaget av Troms Kraft på et tidligere tidspunkt, henger sammen med at de engasjerte revisorer gang på gang bekreftet at regnskapsposten har vært riktig vurdert”.

- Pressen gir et skjevt bilde

- Pressens fokus på enkelte av Troms Krafts tillitsmenn og ansatte gir derfor et skjevt og til dels fortegnet bilde av hva saken handler om, vedtok styret i uttalelsen sin.

Avtale om dekning av regresskrav

Begge søksmålene mot revisjonsselskapene er på 1,7 milliarder kroner hver. Søksmålet mot Grant Thornton går i retten til høsten, mens selskapet er i forhandlinger med PWC og tidspunktet for den saken er dermed utsatt.