Studie: De med lav inntekt kutter julegavebudsjettetID: 11640310

Oslo (NTB-Kristian Skårdalsmo): Mens grupper med lav inntekt planlegger å bruke langt mindre på julegaver i år enn i fjor, er tendensen motsatt blant folk med millioninntekt.

Det viser en fersk studie TNS Gallup har gjort for banken Nordea.

Et interessant funn i undersøkelsen er at folk med en inntekt på inntil 400.000 kroner, planlegger å bruke 20 prosent mindre på julegaver. Men de som tjener over 1 million kroner, tror de kommer til å øke julegavebudsjettet med 5 prosent.

Mens lavinntektsgrupper vil bruke litt under 3.000 kroner på julegaver, skal de med høyest inntekt bruke over 8.300 kroner.

Nordeas forbrukerøkonom Elin Reitan sier julen er blitt en forbruksdrevet høytid, og at mange sliter med å innfri høye forventninger.

– Det gjør at klasseskillet blir mye tydeligere, noe som kan oppleves som vanskelig for mange, spesielt barna, sier hun til NTB.

Usikre tider

Reitan ser en klar sammenheng mellom lavinntektsgruppenes varsel om redusert julegaveforbruk og den mer usikre økonomiske situasjonen Norge er inne i.

– Det ser ut til at effekten av lavere økonomisk vekst, økt arbeidsledighet, lavere lønnsvekst og økt økonomisk usikkerhet allerede gir seg utslag i redusert forbruk blant de med lavest inntekt, forklarer hun.

Forbruksmønster og konsum følges nøye av økonomer som ser etter indikatorer på den økonomiske utviklingen i Norge. Hvis nordmenns forbruk faller, vil det nemlig kunne får store følger for veksten i økonomien.

Reitan peker på at nordmenn etter mange år med velstandsøkning bruker langt mer på både gaver og andre julevarer enn våre nordiske naboer.

Mens menn og kvinner bruker omtrent like mye på gaver, viser studien at folk på 55-65 år bruker over dobbelt så mye som de mellom 18 og 25.

Samme nivå

Det store bildet i Nordea-studien er at julehandelen ser ut til å holde seg på samme nivå som i fjor. Nordmenn planlegger i snitt å bruke 9.475 kroner på årets julehandel totalt sett.

Også handelsorganisasjonen Virkes tall, som nylig ble lagt fram, tyder på at julehandelen i år blir omtrent som i fjor. Også prognoser Ipsos MMI har utarbeidet for DNB peker i samme retning, nemlig mot en meget moderat vekst i hvor mye vi handler for, og et nærmest uendret volum når man justerer for prisvekst.

Nordea-studien viser at det er folk i Nord- og Midt-Norge som planlegger å bruke mest på julevarer – godt over 10.000 kroner. I Oslo planlegger hver enkelt å bruke litt over 7.000 kroner.

Studien ble utført av TNS Gallup for Nordea i tidsrommet 2.-9. november. Den er basert på 1.019 online-intervjuer blant et representativt utvalg. (©NTB)