Avisa Nordland: Onsdag la Sparebanken Nord-Norge fram regnskapet for første kvartal 2018. Det viser at banken er på linje med tidligere, og fortsetter den gode utviklingen.

Resultatet før skatt havnet på 414 millioner kroner i første kvartal. Det er 23 millioner mer enn tilsvarende tidspunkt i fjor.

– Nummer 1-posisjonen i Nord-Norge har lenge vært et uttalt mål for oss. I fjor var vi for første gang den mest foretrukne banken for både privatkunder og bedriftskunder. Og trenden fortsetter; stadig flere velger nordnorsk, og stadig flere velger oss. Personlig synes jeg det er spesielt gledelig at nesten halvparten av de nyetablerte nordnorske bedriftene nå velger SpareBank 1 Nord-Norge som sin bankforbindelse, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en pressemelding.

SpareBank 1 Nord-Norges resultat etter 1. kvartal 2018 (tall fra 1. kvartal 2017 i parentes)

Resultat før skatt: 414 mill kr (391 mill kr)

Egenkapitalavkastning: 11,2 % (12,2 %)

Kostnadsprosent: 44,4 % (42,8 %)

Ren kjernekapitaldekning: 14,8 % (15,3 %)

Utlånstap: 16 mill kr (44 mill kr)

Konsernet kan vise til en utlånsvekst på 8,8 prosent i personmarkedet, og hele 14,1 prosent i bedriftsmarkedet. I tillegg øker markedsandelene innenfor både eiendomsmegling, regnskapstjenester, salgspant og leasing.

– Mange kunder etterspør mer komplekse tjenester enn det tradisjonelle banker kan levere. SpareBank 1 Nord-Norge er et komplett finanshus som i tillegg til banktjenester blant annet leverer regnskapstjenester og eiendomsmegling. Det ligger vesentlig kraft og synergier i det å kunne levere en større produktbredde, mener Janson.

Konsernsjefen er glad for tilliten de nordnorske kundene viser.

– Veksten bekrefter at strategien vår er fornuftig. Selv om vi jobber intenst med å tilrettelegge for digital selvbetjening tror vi samtidig på fysisk tilstedeværelse. Vi har flere kontorer i landsdelen enn alle våre konkurrenter til sammen, og vi har valgt å beholde et tjenestetilbud også for dem som ikke er digitale. I sum gir dette et godt tilbud til alle, og det ser vi kundene setter pris på.

Samtidig har konsernet ingen planer om å hvile på sine laurbær:

– Vi skal jobbe hardt for fortsatt å fortjene nr. 1-posisjonen. Kostnadsprosenten vår øker i første kvartal. Det er fordi vi investerer i både nye løsninger og ny kompetanse, som igjen skal bidra til å effektivisere vår drift. Det er fint å være størst, men det som er aller viktigst for oss er at kundene våre er fornøyde. Det er verdt å bruke penger på det.