Janson om gigant-overskuddet: - Et resultat som dette ruster oss for framtiden.

Konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge. (Foto: Marius Fiskum)

Konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge. (Foto: Marius Fiskum)

Artikkelen er over 3 år gammel

Foreløpig årsresultat for SpareBank 1 Nord-Norge viser et overskudd før skatt på 1,54 milliarder kroner.

DEL

Som største eier får det nordnorske samfunnet 401 millioner i totalt utbytte, hvorav mer enn 100 millioner utbetales i 2017 og resten settes av i stiftelser, skriver banken i en pressemelding.

– Med en eiermodell der kundene eier 54 prosent av konsernet betyr overskuddet et rekordstort utbytte til hundrevis av små og store prosjekter som bygger Nord-Norge, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Økte med 411 millioner

Konsernets resultat etter fjerde kvartal er 411 millioner kroner høyere enn i 2015.

– Nordnorsk næringsliv har medvind med god vekst i både sjømat, reiseliv og anleggsbransjen. Går det godt for Nord-Norge, gir det også gode rammebetingelser for landsdelsbanken. I 2016 har vi opplevd tilstrømming av mange nye kunder. Det viser at vår forretningsmodell er attraktiv. Gode digitale løsninger og rådgivere med lokalkunnskap som er tilstede i hele landsdelen treffer kundene, forklarer Janson.

Banken har gjennom 2014 gjort flere tiltak for å effektivisere og få ned kostnader, blant annet kutt i antall ansatte gjennom sluttpakker.

I arbeidet for å bedre lønnsomheten er det også besluttet å avvikle konsernledelsens avtaler om førtidspensjon, skriver banken i pressemeldingen.

- Dette er gjort gjennom individuelle avtaler, der man delvis har kompensert bortfallet av førtidspensjon med tildeling av egenkapitalbevis som har bindingstid. Avviklingen vil redusere konsernets årlige kostnader med rundt 5 millioner kroner.

Konsernsjefen mener fortsatt vekst avhenger av flere parametere.

– Vi satser tungt på digitalisering og automatisering. Vi har alt roboter i gang med å utføre oppgaver som inntil nylig ble utført av mennesker. Slike løsninger vil vi komme til å se flere av. Samtidig skal vi fortsette å dyrke vår egenart. Vi tror den beste kundeverdien skapes gjennom gode digitale løsninger i kombinasjon med lokal tilstedeværelse, lokalkunnskap og dyktige ansatte som brenner for å utvikle landsdelen, sier Janson.

Regnskap 2016 – hovedtall

Post 2015 2016
Resultat før skatt 1.033.000.000 1.544.000.000
Avkastning egenkapital 9,1% 12%
Utlånstap 200.000.000 213.000.000
Utbytte per ek-bevis 2 3,45
Kjernekapitaldekning 13,9 15
(foreløpig regnskap)

Artikkeltags