Er du tøff, har troen, har teft og kan bygge team? Da leter makteliten i nord etter deg

I VINDEN: Ivar Kristiansen (NHO Nordland og styremedlem i Agenda Nord-Norge), Daniel Skjeldam (konsernsjef Hurtigruten), Siri Beate Arntzen (UiT og Norsk olje og gass), Jan-Frode Janson (konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og styreleder i Agenda Nord-Norge) og Bjørn Johansen (LO Finnmark og styremedlem i Agenda Nord-Norge). Foto: Torgrim Rath Olsen

I VINDEN: Ivar Kristiansen (NHO Nordland og styremedlem i Agenda Nord-Norge), Daniel Skjeldam (konsernsjef Hurtigruten), Siri Beate Arntzen (UiT og Norsk olje og gass), Jan-Frode Janson (konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og styreleder i Agenda Nord-Norge) og Bjørn Johansen (LO Finnmark og styremedlem i Agenda Nord-Norge). Foto: Torgrim Rath Olsen

Artikkelen er over 5 år gammel

Jakter 12 nye nordnorske ledestjerner – og de lokker med makttopper som mentorer.

DEL

TROMSØ (Nord24.no): Rundt et bord i fjerde etasje på Hurtigrutens hovedkontor i Tromsø er deler av makteliten i nord samlet. Stemningen er løs og ledig. Anført av «skapnordlendingen» Jan-Frode Janson i Sparebank1 Nord-Norge legges de nye planene for Agenda Nord-Norge frem.

Det som i fjor ble startet som en nordnorsk strategikonferanse blir nå utvidet til et helårig prosjekt med et budsjett på seks millioner kroner første året. Agenda Nord-Norge blir et ideelt aksjeselskap med tre ansatte; tidligere journalist og politiker Roger Ingebrigtsen, Trude Nilsen fra Agenda Nord-Norge-prosjektet og Unni Pedersen fra Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Styret består av toppene Janson, Ivar Kristiansen (NHO) og Bjørn Johansen (LO).

Ambassadører i nord

Samtidig settes det i gang et ambassadørprogram for 12 nordnorske talenter i regi  av Agenda Nord-Norge.  Programmet beskrives som det «råeste av det råeste» og skal gjøre talentene attraktive for spennende nordnorske stillinger.

Tilstede rundt bordet er også Siri Beate Arntzen fra Sørvågen i Lofoten. Hun studerer ved UiT, jobber for interesseorganisasjonen Norsk olje og gass og anses som et nordnorsk ledertalent. Med smittende latter, boblende energi og klare meldinger klarer hun å overbevise på direkten om at hun fortjener en av de 12 plassene.

- Nord-Norge har alt verden etterspør, men den kunnskapen må også ut, sier hun , og viser til ressurser innen sjømat, metaller og mineraler og olje/gass.

Samtidig hun  går ikke av veien for å kritisere konferanser som diskuterer fremtidens Nord-Norge – slik som Agenda Nord-Norge.

- Mange snakker om fremtiden uten at fremtiden – ungdommen - er tilstede.

Tøff, tro, teft og team

Søkerne må være mellom 25-35, være tøffe (tørre å gå i front), ha troen (på seg selv og landsdelen), ha teft (for forretningsmuligheter og verdiskaping) og ha evne til å bygge team (skape et nordnorsk lag). Ambassadørstilingen vil ikke være lønnet, men den kan vanke noen stipender ved behov.

Arvid Jensen (PetroArctic) og Anne Husebekk er mentorer, men både Janson og Hurtigrutens konsernsjef -  Daniel Skjeldam – melder seg også til tjeneste på direkten.

Omfattende program

Ledestjernene skal gjennom seks samlinger og skal lære alt om Nord-Norge; historie, geografi og næringsliv – og skal besøke Statsministerens kontor, Stortinget og skal på studietur til utlandet.

– Vi ønsker å nå et bredt spekter av nordnorske talenter. Fremtidens stemmer finnes blant ledere og ansatte i næringsliv, offentlig sektor, akademia, kultursektor, i samiske samfunn, og i politikk. Alle som brenner for Nord-Norge kan søke, sier Bjørn Johansen i LO Finnmark.

- Ambassadørprogrammet kan måle seg med hva som helst av nasjonale satsinger, sier Ivar Kristiansen i NHO Nordland.

Hurtigruten driver i global konkurranse – hver dag. Konsernet er med som samarbeidspartner for Agenda Nord-Norge.

- Man skal ikke være nødt til å dra ut for å utvikle seg i globale jobber, sier Skjeldam.

- Hva har de oppnådd?

På spørsmål om hva som er oppnådd siden Agenda Nord-Norge ble startet opp er det foreløpig lite konkret å spore, men mye snakk om viktigheten av samarbeid på tvers av fylkes- og bygrenser.

Det understekes likevel at det var en unison enighet om å fortsette med den nordnorske møteplassen, og at 98 prosent ønsket å delta på kommende konferanse, men at det er nå jobben starter. Janson vektlegger også at kongstanken om at alle i nord nødvendigvis må enes om ett og alt er utopisk.

- Full harmoni er ikke et mål. Det skal være litt motsetninger og litt spenninger. Debatt er sunt.

Eget aksjeselskap

De påpeker til slutt at det er politikerne som må finne de gode løsningene på tvers av ulike og helt legitime interesser.

- Ved å formalisere arbeidet med Agenda Nord-Norge i et ideelt aksjeselskap, skapes en arena hvor nordnorsk næringsliv samles for å dele kunnskap og gi signaler til våre politikere, sier, Kristiansen.

AGENDA NORD-NORGE

  • NHO, LO og SpareBank 1 Nord-Norge tok i 2014 initiativ til Agenda Nord-Norge – en arena som samler samfunnsaktører på tvers av bedrifter, næringer, geografi, akademia og politikk for å diskutere landsdelens fremtid.
  • 400 nordnorske deltakere møttes til den første samlingen november i fjor.
  • Nå etableres Agenda Nord-Norge som et ideelt selskap som skal jobbe for mer nordnorsk samhandling og samarbeid.

Selskapet får fem hovedoppgaver det første året:

1. Utvikle Norges viktigste koblingsarena i nord. I år møtes landsdelen i Bodø 2. og 3. november

2. Etablere det nordnorske ambassadørprogrammet, #ledestjerner for verdensklasse

3. Forvalte og videreutvikle Konjunkturbarometer for Nord-Norge på vegne av Innovasjon Norge og SpareBank 1 Nord-Norge

4. Etablere et digitalt nordnorsk delingssted for konferanser, seminarer, analyser og rapporter om utviklingen i nord

5. Bistå til gode koblinger på tvers i landsdelen også mellom de faste samlingene - Nordnorske politikere vil og skal spille hovedrollen når det gjelder utvikling av potensialet i landsdelen.

  • Agenda Nord-Norge AS eies med 1/3 hver av LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge. Styret består av Jan-Frode Janson, SpareBank 1 Nord-Norge (styreleder), Ivar Kristiansen, NHO Nordland (styremedlem) og Bjørn Johansen, LO Finnmark (styremedlem).

Artikkeltags