Da de havnet på verstinglista måtte banken ta et drastisk grep - men de ønsker IKKE å bli best i klassen

ETISK VURDERT: Sparebanken Nord-Norge gjør byks på Etisk bankgguide Norge sin liste i år. Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef i Sparebanken er fornøyd.

ETISK VURDERT: Sparebanken Nord-Norge gjør byks på Etisk bankgguide Norge sin liste i år. Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef i Sparebanken er fornøyd. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Sjekk hvem som er verst og best på etikk av bankene.

DEL

(Nord24.no): I 2016 havnet Sparebanken Nord-Norge på bunn av lista. Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender har de to siste årene vurdert hvor etisk og bærekraftig de norske bankene er.

Med bare syv prosent skår befant den nordnorske banken seg i dårlig selskap - på bunn.

- Det tok seg dårlig ut i fjor. Vi mente at vi kunne se oss selv i speilet og si at vi gjorde en god jobb, men at vi ikke hadde vært gode nok til å fortelle om jobben, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebanken Nord-Norge.

Dermed startet en oppryddingsjobb - rutiner, retningslinjer og informasjon har blitt gjennomgått. I år gjør dermed banken et megabyks til 47 prosent skår på etikkbarometeret.

Men de vil likevel aldri ville nå 100 prosent. Fordi de ikke vil.

Best på arbeidstakerrettigheter, dårligst på skogbruk

Etisk bankguide Norge gjennomgår bankenes eksisterende policy og retningslinjer for investeringer med tanke på etikk og bærekraft.

Sparebanken Nord-Norges samlede skår er 47 prosent.

Slik er fordelingen:

 • Menneskerettigheter 67 prosent
 • Klimaendringer 51 prosent
 • Arbeidstakerrettigheter 89 prosent
 • Skatteunndragelser 80 prosent
 • Naturvern og biologisk mangfold 42 prosent
 • Våpen 65 prosent
 • Korrupsjon  64 prosent
 • Åpenhet og ansvar 18 prosent
 • Jordbruk 34 prosent
 • Skogbruk 13 prosent
 • Gruvedrift 38 prosent
 • Olje og gass 21 prosent
 • Energiproduksjon 34 prosent

Tilgjengeliggjøre informasjon

I tillegg til å offentliggjøre informasjon på hjemmesidene sine og til kunder som etterspør, har banken signert kontrakt med FNs Global Compact-initiativ. Det er ti prinsipper som sikrer at næringslivet i større grad jobber bærekraftig.

- Signeringen kommer som en konsekvens av at vi trenger å være mer tydelige på bærekraft. Vi må rapportere på de 10 målene hvert år, sier Loftås.

Banken har tatt en intern gjennomgang av hvordan de jobber med problemstillingene. Arbeidet medførte også at de måtte si farvel til en eierpost i et selskap som via Odin-fondet var investert i den omstridte Black Snake - Dakota Access Pipeline.

- Eierposten i Marathon petroleum ble solgt etter en total vurdering av det etiske. Det er ikke uproblematisk, for når man selger seg ut vil man ikke kunne påvirke gjennom eiermakt. Og man kan da oppleve at nye eiere ikke har fokus på etikk. Men vi er fornøyd med beslutningen.

Loftås mener det er naturlig at banken gjør det godt på tematikk som knytter seg til urbefolkninger.

- Det handler om at det som er nært oss, opptar oss, sier han.

Men de vil aldri nå 100 prosent på Etisk Bank-kåringen.

- Av de 1200 parametrene er det ting som i Norge er regulert av lov. Vi har ikke som et prinsipp at vi må understreke at vi følger norsk lov. Det gjør vi automatisk. Dermed har vi aldri som mål å oppnå 100 prosent skår på etiskbanker, sier han.

Skriftliggjorte krav

Banken gjør det dårligst på parametrene åpenhet og informasjon. I begrunnelsen står det at banken: «Sparebank 1 Nord-Norge på et begrenset omfang opplyser om sitt bærekraftsarbeid, men banken publiserer ikke en bærekraftsrapport som er eksternt verifisert. Bankens rapportering om selskaper og bransjer banken investerer i utgjør kun delvis samlet informasjon og er begrenset på lovpålagte opplysninger. Sparebank 1 Nord-Norge er også dårlig i rapportering om dialog banken har med investerte selskaper og interessenter. Banken rapporterer ikke om sin stemmegiving på generalforsamlingen i porteføljeselskaper og har heller ikke etablert et kontaktpunkt der organisasjoner og andre interessenter kan melde inn og varsle om skadevirkninger knyttet til bankens virksomhet eller investeringer.»

Loftås sier de har som ambisjon å bli bedre enn årets liste viser.

- Vi er ikke kommet i mål med alt, og kommer til å fortsette arbeidet.

- Hva skal dere konkret gjøre?

- En del av policyene er ikke ferdige gjennomgått. En ting kan være kreditt. Hvem vi gir lån til og så videre, sier han.

Etikksjekken kritiserer også banken for ikke å ha noen konkret politikk på oljeboring i arktis eller andre steder i nord. Loftås avviser at de vil ha som prinsipp å unngå investering i denne sektoren.

- Generelt er vi i vår del av landsdelen lite eksponert i sektoren olje og gass. Samtidig våger vi å si at vi er en bank for Nord-Norge. Vi understøtter nordnorsk næringsliv. Det vil vi alltid gjøre hvis de ikke driver helt på tvers av hva som er etisk forsvarlig. Olje og gass er en hovedvei i Norge, sier han.

Forbedret seg

- Det er fint å se at Sparebanken Nord-Norge har tatt grep og forbedret retningslinjene sine på etikk og bærekraft, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender i en e-post til Nord24.no.

- De oppnår en høyere score i år blant annet fordi de har skjerpet retningslinjene på blant annet klima og arbeidstakerrettigheter hvor de i fjor ikke hadde retningslinjer eller stilte krav i det hele tatt.

- Sparebanken Nord-Norge viser med dette at det er mulig å skjerpe etikken. Men de har fortsatt en stor jobb å gjøre. De henger etter gjennomsnittet. Banken har også begrenset informasjon om etikk og bærekraft både i årsrapportene og på sine nettsider.

- De stiller ikke like strenge krav for egne investeringer eller for kredittvirksomheten som de gjør for egne  fondsinvesteringer. Her bør de løfte nivået og ha de samme standardene for alle delene av sin virksomhet, mener hun.

Også Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet er glad for at bankene gjør det bedre i år enn i fjor.

- Bankkundene legger stadig mer vekt på etikk og bærekraft, og kundene forventer at banker og forsikringsselskaper tar etiske hensyn når de investerer eller låner ut. Det er derfor gledelig å se at bankene tar dette på alvor og forbedrer seg, sier Randi Flesland i pressemeldingen.

Etisk bankguide Norge

* Etisk bankguide er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter. Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har sjekket hver enkelt bank opp i mot 1012 ulike punkter. Jo høyere poengsum, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og miljø.

* Cultura bank 97 prosent

* Storebrand 87 prosent

* KLP 73 prosent

* S*banken 62 prosent

* Sparebanken SMN 59 prosent

* Handelsbanken 53 prosent

* Sparebanken Nord-Norge 47 prosent

* Nordea 45 prosent

* Danske bank 42 prosent

* Sparebanken Østlandet 38 prosent

* Sparebanken Vest 35 prosent

* Gjensidige 34 prosent

* Sandnes Sparebank 20 prosent

* Sparebanken SR Bank 18 prosent

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken