Sparebanken Nord-Norge styrker satsingen på kapitalmarkedet og øker sin eierandel i Sparebanken Markets. Satsingen skal sikre kundene tilgang til et sterkt kapitalmarkedsmiljø, med regional og nasjonal forankring.

Dette skriver SNN i en pressemelding onsdag morgen.

SNN øker eierandelen i Sparebanken Markets fra 12,2 til 18,1 prosent gjennom virksomhetsoverdragelse av konsernets Kapitalmarkedsmiljø.

– Dette kommer til å styrke samarbeidet i Sparebanken-alliansen og bidrar til å komplettere dagens Sparebanken Markets. Et større og mer robust miljø for kapitalmarked i Sparebanken-systemet legger til rette for inntektssynergier, økt lønnsomhet og vekst i marketsmiljøene både i Oslo og i byene utenfor hovedstaden – inkludert Tromsø, sier Liv B. Ulriksen, konsernsjef i SNN, i pressemeldingen.

Alle medarbeiderne som jobber med disse oppgavene i SNN i dag, vil få tilbud om å bli med over til Sparebanken Markets.

– De som i dag arbeider i vår kapitalmarkedsavdeling vil bli virksomhetsoverført fra SNN til SpareBanken Markets. De samarbeider tett alt i dag, og en bonus er at miljøet i Tromsø styrkes med tre nye stillinger. For kundene våre i Nord-Norge vil dette gi et bredere tilbud, med mulighet for tett oppfølging og rådgivning fra et av landets mest kompetente miljøer for kapitalmarkedstjenester, sier Ulriksen.

Etter transaksjonen vil SpareBank 1 Nord-Norges eierpost i SpareBank 1 Markets øke fra 12,2 til 18,1 prosent. SpareBank 1 SR-Bank vil eie 33,34 prosent mens SpareBank 1 Midt-Norge 39,4 prosent, som de tre største eierne i selskapet.

Transaksjonen vil bli gjennomført 1. januar 2023, gitt at partene får nødvendige godkjennelsene fra myndighetene.