I forrige uke hevet Norges Bank styringsrenten, og flere banker har siden da fulgt opp med tilsvarende rentehevinger overfor sine boliglånskunder.

I dag er det Sparebank 1 Nord-Norge som melder at også de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng.

- Det norske bankmarkedet er preget av stor konkurranse om de unge kundene. Derfor lanserte vi også tidligere i år et forbedret tilbud til førstegangskjøpere. Vårt mål er alltid å være konkurransedyktig. Det er vi også etter denne endringen, sier SpareBank 1 Nord-Norges konsernsjef Petter Høiseth i en pressemelding.

Sparebankens finansdirektør Bengt Olsen forklarer rentehevingen med at pengemarkedsrentene fortsetter å øke.

– I forrige uke hevet Norges Bank styringsrenten for tredje gang på under et år. Sentralbanksjefen signaliserte samtidig enda en renteheving i løpet av 2019. Vi har hatt lave renter over mange år. Jeg tror de fleste nå er forberedt på at rentene vil øke, og historisk sett er renten fortsatt på et lavt nivå, sier Olsen.