Gå til sidens hovedinnhold

Frykter for framtida til "hjørnesteinen"

Håper Stortinget sier nei til trålerforslag

Artikkelen er over 4 år gammel

Konserntillitsvalgt frykter for framtiden dersom trålerpliktene forsvinner.

(Lofotposten)

– Gjennomføres forslagene om å fjerne leverings-, bearbeiding- og aktivitetsplikt vil det få store konsekvenser for kystsamfunnene der Norway Seafoods har produksjon, sier Bjarne Kristiansen, konserntillitsvalgt i Norway Seafoods.

Les også

Professor frykter Nord-Norge kan bli ranet for fisk

 

De tillitsvalgte i selskapet er i gang med å forberede høringsuttalelse til Pliktkommisjonens forslag. Kristiansen mener forslagene kutter båndene mellom sjø og land.

– Spesielt aktivitetsplikten er viktig fordi den pålegger selskap å opprettholde anlegg. Jeg skal medgi at det må tas grep for å bedre lønnsomheten i filetproduksjonen, men å ta vekk råstoffet løser ingen utfordringer i næringen.

– Dramatisk

I dag er kystflåten avgjørende for aktiviteten ved Norway Seafoods fem filetanlegg i Nordland og Finnmark. Trålerrederiet Havfisk leverer ca. 30 prosent av fangsten til filetanleggene. Gjennomføres pliktkommisjonens forslag, frykter Kristiansen storstilt nedleggelse.

– I verste fall kan vil bli sittende igjen med ett anlegg. Men det blir spekulasjoner fra min side. Men det er ingen tvil om at vi går inn i en spennende tid. For oss blir det viktig å jobbe sammen med lokalpolitikere og stortingspolitikere for å få flertall i Stortinget mot kommisjonens forslag.

Siden filetfabrikken kom på bena igjen, har det skjedd en oppblomstring i Stamsund

Bjarne Kristiansen, konserntillitsvalgt i Norway Seafoods.

 

Kristiansen minner om da J.M. Johansen AS i Stamsund ble slått konkurs på slutten av 1980-tallet.

– Da var det få som renoverte og malte husene sine. Siden filetfabrikken kom på bena igjen, har det skjedd en oppblomstring i Stamsund, med tilflytting og byggeaktivitet. Fabrikken har stor betydning. Uten den får vi en helt annen opplevelse av framtiden for stedet, mener Bjarne Kristiansen. Norway Seafoods i Stamsund har ca. 100 ansatte.

Trålstigen

Norges Kystfiskarlag mener kommisjonens forslag aktualiserer debatten om fordelingen av fisk mellom trålerne og kystflåten. I dag har kystflåten og trålerne 30 prosent av kvotene. «Trålstigen» ble innført for å sikre trålerne forutsigbarhet og industrien garanti for råstoff.

– Kommisjonen peker på at trålpliktene ikke lenger fungerer etter hensikten. Når trålerne ikke lenger leverer til landanlegg slik hensikten var, bør en større del av kvoten tilfalle kystflåten som leverer lokalt, sier rådgiver Bjørnar Kolflaath.

Norges Kystfiskarlag er også kritisk til at 15–25 prosent av kvotene som kommisjonen foreslår inndratt fra trålerne, skal auksjoneres bort til fiskeindustrien. Kommisjonen åpner dermed for at Deltakerloven settes til side. Loven krever i dag at kun aktive fiskere kan eie kvoter. I kommisjonens forslag åpnes det også for at trålerne kan by på fisken som skal auksjoneres.

– I det minste bør den forbeholdes kystflåten, mener laget.

Kolflaath trekker også inn storstilt kjøp og salg av fiskekvoter i kystflåten som en trussel.

– Det ene er at trålerne kan bli fristilt fra pliktene. Samtidig ser vi at struktureringen i kystflåten til færre og større båter fører til at landanlegg ikke får råstoffet de trenger. Resultatet er blant annet kappfiske og fokus på kvantum framfor kvalitet. Det harmonerer lite med fiskeriminister Per Sandbergs utsagn om at en femdobling av sjømateksporten er mulig, mener Kolflaath.

– Behold stigen

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, vil ikke kommentere forslagene før de er behandlet i fiskarlagets organer. Han stiller seg ikke bak Norges Kystfiskarlags krav om å endre trålstigen.

– Den bør ligge fast med ca. 70 prosent til kystflåten og 30 til havflåten. Trålstigen skaper forutsigbarhet for drift og investeringer, mener Ingebrigtsen.

Kommentarer til denne saken