Kraftselskap krever mer vindkraft: – I dag er vi avhengig av Finland og Russland for å sikre leveransen

UUTNYTTET KRAFT: Viseadministrerende direktør ved Varanger kraft, Stein Mathisen, er bekymret for at det ligger ubenyttet kraft i de effektive vindmølleparkene i Finnmark. I dag er vi avhengige av å kjøpe strøm fra Russland og Finland for å ha sikker strømforsyning fordi ledningsnettet i Øst-Finnmark er for dårlig, mener Mathisen.

UUTNYTTET KRAFT: Viseadministrerende direktør ved Varanger kraft, Stein Mathisen, er bekymret for at det ligger ubenyttet kraft i de effektive vindmølleparkene i Finnmark. I dag er vi avhengige av å kjøpe strøm fra Russland og Finland for å ha sikker strømforsyning fordi ledningsnettet i Øst-Finnmark er for dårlig, mener Mathisen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ifølge Stein Mathisen, viseadministrerende direktør i Varanger kraft, er det mye vindkraft som forblir uutnyttet grunnet dårlig linjenett fra Øst-Finnmark. Men det koster penger, og er noe Statnett ikke ønsker å prioritere.

DEL

VARANGER (ifinnmark.no): – Det har gått bra flere ganger, men vi er avhengig av det finske kraftsystemet for å ha en sikker forsyning, sier Mathisen.

Han er bekymret for uutnyttet vindkraftpotensial i vindparkene i Finnmark, blant annet på Raggovidda i Berlevåg kommune, som skal være en av de mest effektive vindparkene i verden.

Kan forsyne hele fylket

Mathisen mener at et bedre linjenett vil kunne føre til at Varanger kraft får mulighet til å forsyne hele Finnmark med strøm. Slik det er i dag blir det kjøpt inn kraft fra både Russland og Finland i påvente av at kraftlinjene blir bygget ut, melder NRK.

– Når man har kanskje verdens beste vindkraftområde må man få lov til å utnytte det. I tillegg er det veldig få konflikter rundt dette. Det må jo være en ideell plass for fornybar energiproduksjon i nasjonal sammenheng, påpeker Mathisen ovenfor NRK.

Statnett på sin side mener at utbyggingen av linjenettet i Øst-Finnmark vil koste mye, og at det i så fall først må etableres industri som både olje og gass i området for at det skal lønne seg. Inntil da er strømberedskapen god nok, slår Statnett fast.

De påpeker også ovenfor NRK at ledningsnettet fram til Balsfjord ble forbedret i forrige uke. Berit Erdal i Statnett viser til at Norge har avtaler med de nordiske landene om strømleveranser.

– Da er det naturlig at kraftledningene mellom Norge og Finland inngår som en del av forsyningen lengst øst. Forsyningssikkerheten i Øst-Finnmark skal være god, slår hun fast ovenfor statskanalen.

Les også: «Kravet fra Finnmark er at utbyggingen fortsetter østover til Varangerbotn. Dette må til dersom industrien i østfylket skal videreutvikles»

Bør brukes lokalt

Hun påpeker i tillegg at kraft fra vind helst skal brukes regionalt eller lokalt der den befinner seg, og mener at det derfor ikke er hensiktsmessig å bygge ut ledningsnettet for å utnytte vindkraften andre steder.

Bengt Rune Strifeldt (Frp) lover å opprettholde kraftlinjesaken i Stortinget. Han påpeker at Statnett kanskje har et annet syn når det gjelder lønnsomheten i det å utvide kraftforsyningen i Finnmark.

– Statnett ser det kanskje ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt på samme måte som vi politikere gjør. Vi er nødt til å gi rammebetingelser også ovenfor statsnett for å kunne utvikle næringene i Finnmark, slår han fast ovenfor NRK.

Arbeiderpartiets Runar Sjåstad sier at også han ser på dette som en viktig sak som han skal ta med seg videre som nyvalgt representant på Stortinget.

– Vi har vindkraftparker som ikke tar ut sitt fulle potensial i Øst-Finnmark fordi det ikke er kapasitet i overføringsnettet. Det er en ressurs vi ikke får benyttet fullt ut, påpeker han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken