Statsbudsjettet: Legger av penger til å utrede Nord-Norge-banen

Slik er forslag til Statsbudsjett for Troms og Finnmark.