(Nordlys)

Veksten i boligprisene er på sitt høyeste det siste tiåret.

Boligprisene steg med 2 prosent i februar på landsbasis. Med det har boligprisene steget med 9,7 prosent de siste tolv månedene. For Tromsø steg prisene med 2,1 prosent, endring siste år er 5,6 prosent - noe under landsgjennomsnittet.

Det er Oslo som trekker opp. Siste måned har prisene steget med 3,5 prosent, og det siste året har hovedstaden hatt en prisvekst p hele 15,2 prosent. Også Bodø har hatt sterk vekst.

Oppgangen er blant de sterkeste februar-månedene noensinne for boligmarkedet. Kun februar 2009, da markedet hentet seg inn igjen etter finanskrisen, var sterkere.


– Vi forventer fortsatt vekst i boligprisene framover og mange omsetninger. Slik situasjonen er nå, er det bare høyere renter som kan dempe den kraftige prisveksten i boligmarkedet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge under fremleggingen onsdag.

Omsetningstiden for salg av bolig falt fra 60 dager i januar til 52 dager i februar. I Oslo tok det bare 18 dager i gjennomsnitt for å få solgt boligen.