Troms Kraft stopper seks prosjekter

Konsernsjef Semming Semmingsen krever at Tryg forsikring betaler ut kriminalitetsforsikringen til Troms Kraft som følge av Kraft & Kultur-svindelen.

Konsernsjef Semming Semmingsen krever at Tryg forsikring betaler ut kriminalitetsforsikringen til Troms Kraft som følge av Kraft & Kultur-svindelen. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Storfjord Kraft AS har søkt om konsesjon for vannkraftutbygging i Storfjord kommune. Det er søkt om konsesjon for to småkraftverk (Paras og Rovvejok), tre overføringer (Govda, Viessogas og Poikkiharjut II) og ett elvekraftverk (Stordalen). Nå har styret i Storfjord Kraft AS besluttet å trekke søknadene på ubestemt tid, og beslutningen er meddelt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), ifølge en pressemelding.

Kommunestyret i Storfjord fattet 20. april 2016 et enstemmig negativt vedtak mot at det gis konsesjon til prosjektene. I tillegg viser økonomiske beregninger at lønnsomheten i prosjektene er svak med dagens kraftpriser.

Storfjord Kraft AS er eid av Troms Kraftforsyning og Energi AS (50 %) og Statskog Energi AS (50 %).

- Troms Kraftforsyning og Energi AS og Statskog er i dag store næringsaktører i Storfjord kommune, og det er viktig for oss å ivareta et godt samarbeid med kommunen. Vi tar kommunestyrets vedtak til etterretning, og har valgt ikke å gå videre med de nye vannkraftprosjektene, sier daglig leder i Storfjord Kraft AS, Bjørn Inge Pettersen, ifølge meldingen.

Artikkeltags