Storfusjonen: Slik bygde de to toppsjefene i Bodø og Tromsø tillit og fordelte makt: * Middager * Felles lidenskap i Liverpool * Samtaler i tre år

Flere middager mellom toppsjefene førte til at man ble enige om fordelingen av maktposisjoner i det nye storselskapet