Stygge april-tall for reiselivsnæringen: – Dessverre er krisen langt fra over