Kobber- og gullfunn ved Svalbard er verdt milliarder - kan bli strid om rettighetene

Norske myndigheter mener rettighetspørsmålet er avklart, men møter motstand internasjonalt.