Antallet nordmenn på Svalbard går ned. Regjeringen bevilger 50 millioner kroner til offentlig omstilling av Longyearbyen for å lokke flere til å komme.

I regjeringens Svalbardsmelding som kom i fjor, er det overordnede målet å opprettholde norske samfunn på øygruppen. Det skal være med på å sikre suvereniteten, skriver Klassekampen.

– Kravet om en norsk befolkning står sentralt. Vi legger selvsagt til rette for de typer ny virksomhet som passer her, men stortingsmeldingen gir klare føringer om en sterkere norsk tilstedeværelse, sier Kristin L. Mobakken, næringssjef i Longyearbyen lokalstyre.

Av Longyearbyens rundt 2.200 innbygger kommer mer enn 700 fra andre land enn Norge. I løpet av de ti siste årene er det 300 færre nordmenn i hovedstaden, og ifølge Statistisk sentralbyrå har den sterkeste reduksjonen skjedd de to siste årene. Samtidig har andre befolkningsgrupper økt i antall.

Totalt er det satt av 50 millioner kroner til den offentlige omstillingen av Longyearbyen. 22 millioner er øremerket infrastruktur, 20 millioner er midler bevilget av Innovasjon Norge til finansiering av prosjekter, og 4,5 millioner går til omstillings- og næringsutviklingsarbeid.

– Vi skal utvikle allsidige helårlige, stabile, lønnsomme arbeidsplasser, og videreutvikle eksisterende, sier Mobakken.