Gå til sidens hovedinnhold

Slik kan Svalbard reddes: - Ut med kull, inn med gull

Artikkelen er over 6 år gammel

Hjørnesteinsbedriften Store Norske nedbemanner og lever på kriselån fra Staten på grunn av lav kullpris. Denne høsten gikk styret inn for driftshvile fra våren, og rundt 100 av de 270 ansatte må gå. Fremtiden for selskapet - og dermed lokalsamfunnet i Longyearbyen - er usikker. I et innlegg i Svalbardposten foreslår Morten Often, tidligere letesjef og daglig leder i Store Norske Gull en løsning. Han mener det er stor sannsynlighet for at vestkysten av Svalbard har lønnsomme forekomster av gull. Det ble gjort kjerneboringer for fem år siden med lovende resulutater. «Røde-Robert» vil tilbake til bedriften han ble kastet ut av

- Kan miste rettighetene

«Det er kanskje på høy tid å ta fram igjen data og kunnskap fra disse undersøkelsene? Store Norske eier rettighetene og utmålene. Men Svalbardtraktatens bergverksordning angir arbeidsplikt, og det betyr at det må gjøres undersøkelser på utmålene i de nærmeste årene, ellers mister selskapet rettighetene,» mener Often. Stopper gruvedriften i Svea – 170 av 270 må gå

Han viser til at Kittilä i Nord-Finland har geologiske likheter med området på Svalbard. Her drives en av Europas største gullgruver som gir arbeid til 410 ansatte.

- Dette gir en reell mulighet for stabil, langsiktig stor og god norsk aktivitet på Svalbard som også viderefører Store Norskes unike, arktiske kompetanse, skriver Often.

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI

 

  • Eneste norske kullprodusent
  • Virksomhet på Svalbard siden 1916
  • Driver to kullgruver
  • Staten er 100 % eier  
  • Verdens samlede produksjon av kull er cirka åtte milliarder tonn årlig (kilde: BP). Store Norske
  • Representerer 0,25 promille av verdensproduksjonen.
  • Gruve 7: Årsproduksjon 61.000 tonn (2014). Kullreserve: 1,2 mill. tonn
  • Gruve Svea Nord (kjerne og randsone): Årsproduksjon 1,6 mill. tonn (2014). Kullreserve 7,4 mill. tonn

Eier fortsatt rettighetene

Store Norske Gull avsluttet sin leteaktivitet i 2013 for å spare penger. De ble tidligere i år solgt til Antaeus AS - eid av Øystein Rushfeldt, som også er administrerende direktør i Nussir ASA. Selskapets rettigheter på fastlandet var inkludert i salget, men utmålet på Svalbard ble overført til Store Norske.

Store Norske, lokalpolitikere og næringslivet på Svalbard leter nå etter alternative næringsveier på Svalbard. Regjeringen har varslet en stortingsmeding om Svalbard neste år.

Kommentarer til denne saken