Gå til sidens hovedinnhold

Stopper gruvedriften i Svea – 170 av 270 må gå

Artikkelen er over 6 år gammel

- Nedbemanningen vil ramme mange hardt.

Styret i Store Norske går inn for en dramatisk reduksjon og nedbemanning i gruveselskapet på Svalbard.

Styret mener det ikke er økonomisk grunnlag for videre oppfaring av den nye gruven i Lunkefjell og drift i Svea.

- Til tross for oppnådde produksjonsmål og gjennomført kostnadsreduksjon er det i dag ikke økonomisk grunnlag for videre oppfaring i Lunckefjell, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Styret går inn for en nedbemanning som i restruktureringsavtalen med selskapets bankforbindelse og staten våren 2015 ble beskrevet som minimumsalternativet.

‐ Med de verdiene som er investert i Lunckefjell‐gruven og infrastrukturen i Svea, ønsker vi å holde muligheten for videre drift åpen. Vi vil derfor gå i dialog med eier om driftshvile, herunder også et kapitalbehov knyttet til dette, sier styreleder Annette Malm Justad.

Dersom driftshvile besluttes, ønsker Store Norske å utvide driften i Gruve 7 fra ett til to skift for å ivareta kompetansen i selskapet. Det er i dag 23 ansatte på det ene skiftet som produserer kull fra Gruve 7.

Ved driftshvile i Svea og produksjon på to skift i Gruve 7, vil Store Norske ha en bemanning på ca. 100 personer fra sommeren 2016. Selskapet har i dag 270 ansatte fordelt på 243 årsverk, pluss lærlinger og vikarer.

- Dette er vel dramatisk for Svalbard-samfunnet?

- Ja, dette er dramatisk. Men det er likevel ikke noe som kommer helt overraskende slik markedsutviklingen har vært. Men markedet og kullprisene er ikke noe vi rår over, sier Ravlo.

Konsekvensene for den norske bosettingen på Svalbard blir enda mer dramatisk enn nedbemanningen med 170 ansatte i gruveselskapet.  Nedbemanningen for også store konsekvenser for underleverandører på Svalbard, som AF-Gruppen som kjører kullet til kullbåtene, Lufttransport som flyr gruvearbeiderne mellom Longyearbyen i Svea og Sodexo som driver gruveleiren Svea.

Ifølge en konsekvensutredning som er utført for Store Norske sommeren 2015 utføres det totalt cirka 1.600 årsverk i den norske bosettingen på Svalbard. Fortsatt kulldrift på dagens nivå innebærer  at 29 og 22 prosent  av sysselsettingen i Longyearbyen og Svea i perioden 2016 til 2021 ville ha kommet fra kulldriften direkte eller gjennom avledede næringer. Ifølge analysen vil Store Norske under en avvikling bare bidra med 8 eller 5 prosent  av sysselsettingen, avhengig av om Gruve 7 også legges ned.

‐ Nedbemanningsprosessen videreføres i henhold til minimumsalternativet og vil skje i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Nedbemanningen vil ramme mange hardt. Vi må sørge for at dette skjer så skånsomt som mulig, sier adm. direktør Wenche Ravlo.

3 års stans

- Hvor lenge skal driftshvilen i Svea pågå?

- Ikke mer enn tre år. Og i den perioden er det nødvendig å ha en bemanning for å ivareta gruven og infrastrukturen i Lunckefjell og Svea. Hvis vi ikke har folk til å ivareta gruven og infrastrukturen under driftshvilen, vil det ikke være mulig å gjenåpne gruven etter en driftshvile, sier Ravlo til Nordlys.

I volum er den kullproduksjonen som gjøres i Gruve 7 nærmest ubetydelig sammenlignet med Svea. Årsproduksjon i Gruve 7 vare i 2014 bare 61.000 tonn, sammenlignet med Svea Nord hvor det i fjor ble tatt ut 1,6 millioner tonn. 30 prosent av kullproduksjonen fra Gruve 7 gikk i fjor til å produsere strøm og varme til Longyearbyen. Alt kull i Svea Nord vil imidlertid være ferdig utdrevet i februar 2016. Oppfaring av den nye gruven i Lunckefjell startet høsten 2013. Det er så langt investert 1,2 milliarder kroner i oppfaringsarbeidet uten at denne gruven ennå er kommet i produksjon. Oppfaringsarbeidet, det vil si å lage tunneler, montere produksjonspaneler og annen infrastruktur, er nå stilt i bero.

- Situasjonen er veldig alvorlig. Vi skal ha en tett dialog med styret og med lokale myndigheter i Longyearbyen. Vi skal selvsagt gjøre grundige vurderinger av henvendelsen fra styret og de problemstillingene situasjonen aktualiserer, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

- Dette er omfattende sak. Det er for tidlig å si noe om når departements vurdering vil være klar, sier Mæland.

- Det er viktig å opprettholde både næringsaktivitet og bosetting på Svalbard. Gruvedriften til Store Norske har vært et bidrag til dette. Samtidig er dette en bransje med krevende markedsforhold og betydelig risiko, sier næringsminister Monica Mæland.

Stortinget vedtok tidligere i år regjeringens forslag om 500 millioner kroner i likviditetstilførsel til SNSK. Regjeringen understreket i forslaget at det er stor usikkerhet knyttet til den forretningsmessige utviklingen i selskapet. Det ble lagt til grunn at bevilgningen ville gjøre det mulig med drift mot utgangen av 2016.

LES  OGSÅ: Enormt underskudd for Store Norske etter tre måneder.

Kommentarer til denne saken