Gå til sidens hovedinnhold

Svensk professor mener skandalisert selskap kan være verdt milliarder

Artikkelen er over 6 år gammel

...men han møter motbør for synspunktene hos finansekspert ved Handelshøyskolen i Tromsø.

Clas Bergström, professor i finansiell økonomi ved Handelshögskolan i Stockholm, har på oppdrag for Grant Thornton (GT) gjennomgått en del av det sentrale bevismaterialet i saken mellom Troms Kraft og revisor GT.

Konklusjonen er at beregningene gjort av Deloitte, på oppdrag for Troms Kraft og Ekobrottsmyndigheten, inneholder flere svakheter.

- Forutsetningene som ligger til grunn for skadeberegningen er ikke oppfylt, mener Bergström.

Det Ekobrottsmyndigheten forsøker å bevise er at posten «påløpte, ikke fakturerte inntekter» er manipulert for å skjule at prisavtalene som ble inngått var rene tapskontrakter.

Ved å skjule reelle tap ble TK lurt til å ta opp store lån samt skyte inn egenkapital på til sammen 2,1 milliarder kroner i det svenske datterselskapet.

Professor Bergström (Grant Thornton) angriper disse påstandene i Deloitte-rapporten fra Troms Kraft:

 • TK: - Kapitaltilskuddene ble brukt til å dekke reelle tap i elhandelen. Bergström: - Påstanden mangler dokumentasjon.
 • TK: - Kapitaltilskuddene har gått tapt, og er uten verdi. Bergström: - Det er fortsatt verdier i Kraft & Kultur/Nordic Green.
 • TK: - Det var egentlig underskudd i regnskapet fordi foretaket hadde inngått kontrakter som var underprisede. Bergström: - Det er usikkerhet om hvilke leveransevolumer av kraft som man skal basere seg på, men Deloitte overvurderer hvor omfattende slike underprisede kontrakter er.
 • TK: - De underprisede kontraktene var ikke lønnsomme på sikt. Bergström: - En prisstrategi som ikke gir full kostnadsdekning er nødvendig i en oppbyggingsfase. KK er nå i en sterk markedsposisjon, og på vei mot å vise positive resultater
 • TK: - Det var reelle underskudd fordi kontrakter ikke ble prissikret. Bergström: - Jeg har undersøkt månedsdata for 2004-2010 og finner ingen sammenheng mellom elkostnader og spotpriser per kWh, det gir ingen bevis for tesen om at fastprisavtalene ikke ble sikret.
 • TK: - TK ville aldri gitt flere kapitaltilskudd og garantier dersom regnskapene hadde vært korrekt. Bergström: - Ingen bevis for dette all den tid at det finnes mange eksempler på bedrifter som bruker tapskontrakter i starten for å bygge seg stor i et nytt marked.

- Ikke bevis

Bergström mener det er feilaktig at underskuddet skyldes alene tap på elhandel, og viser til at Deloitte-analysen ikke viser hvordan kapitalen er brukt.

- For det første svarer ikke underskuddet til for hele finansieringsbehovet i Kraft & Kultur. Min analyse viser at kun halvparten av finansieringsbehovet skyldes elhandelen. Den finansielle effekten av annen virksomhet – kulturprodukter – har langt fra vært marginal, slik Deloitte påstår.

Professoren mener dernest at det ikke finnes bevis for at selskapet er uten verdi i dag. Han viser til at Kraft & Kultur har gått gjennom en kraftig hestekur der mange ansatte har sluttet, og at man har lagt ned den ulønnsomme kulturdelen. Regnskapene viser nå at selskapet går med overskudd, og dermed er det ikke belegg for å påstå at kapitaltilskuddene fra Troms Kraft er uten verdi.

Han argumenterer med at det er en kjent strategi å tilby lavere priser enn det som er lønnsomt på kort sikt for å bygge seg opp en posisjon i et marked på lengre sikt. Når man oppnår en stor markedsposisjon kan man ta ut stordriftsfordelene. Nordic Green Energy er nå 12 største i det svenske elmarkedet og har tatt et stort jafs av offentlige og private kunder.

- Ligger verdier i selskapet

Professoren argumenterer med at det er store gjenliggende verdier i Kraft & Kultur (Nordic Green Energy) og viser til Deloitte vurderer egenkapitalverdien til 900 millioner kroner.

Han viser også til at TK-ledelsen valgte å føre selskapet videre, og ikke slå det konkurs, noe som underbygger at man så potensielle gjenliggende verdier i selskapet.

TK har også vurdert å selge selskapet, men har funnet det mer lønnsomt å føre det videre selv.

Når det gjelder verdivurderinger så er børsverdien av lignende selskaper èn ganger omsetningen. Overført til Kraft & Kultur skulle det tilsi en verdi på nær to milliarder svenske kroner, ifølge professoren.

- Merkelig

Espen Sirnes, førsteamanuensis i finans ved Handelshøyskolen i Tromsø, har gått gjennom noen av professor Bergströms påstander.

- Det krever jo litt å gå gjennom i detalj Bergströms påstander, men umiddelbart er det jo litt vanskelig å forstå hva TK skulle oppnå med å fremstille tapet som større enn det var. Tvert i mot, som dere jo erfarte, så forsøkte jo TK å feie problemene under teppet så lenge som mulig.

Sirnes reagerer på at professoren har analysert kontantstrømmen for å avdekke om kontraktene var sikret.

- Det virker merkelig.

Sirnes mener det må være enklere å få bekreftet av handelsplassen for strøm - NASDAQ - om Kraft & Kultur (KK) hadde kjøpt slike kontrakter eller ikke.

- Jeg er ganske sikker på at de ikke hadde det, ettersom vi vet at TK gikk inn og sikret for store verdier da KK-skandalen var et faktum. Det virker lite sannsynlig at de ville gjort det dersom kontraktene allerede var sikret.

Førsteamanuensisen mener at det å underprise kontraktene for å oppnå markedsandeler er en legitim strategi, men påpeker at tapene var kke bokført på denne måten.

- At KK ikke ble slått konkurs skyldes nok at TK hadde gått inn og sikret kontraktene på et tidlig tidspunkt. Dette låste TK inne i KK. Kraftprisene falt betydelig etter at TK sikret, så terminering av sikringskontraktene ville blitt veldig kostbart. Sikringskontraktene ble gjort på TKs bok, ettersom KK var på randen av konkurs. TK var dermed i den situasjon at om de skulle slå KK konkurs, kunne de miste inntektene fra KKs kunder, noe som ville gjort det nødvendig å avslutte sikringen til en betydelig kostnad. Det var nok en stor tabbe å sikre kontraktene i utgangspunktet, i stedet for å la KK gå konkurs straks, men når denne feilen først var begått var konkurs utelukket.

Sirnes synes en verdivurdering på to milliarder kroner høres mye ut, spesielt om dette er ment å være verdiene i 2011.

- Verdien kommer jo helt an på hva man kan legge til grunn som kontantstrøm og hvilken risiko en skal legge til grunn. Ser vi på dagens verdi med 5 % diskonteringsrente og kontantstrøm til EK på 25 mill, vil nåverdien være 500 mill, mens  en diskonteringsrente på 10% og KS på 15 millioner kroner gir 150 mill, så med en såpass usikker kontantstrøm vil nok anslagene varierer mye avhengig av grad av optimisme. Men dette er jo uansett en ganske konkurranseutsatt bransje, så som investor ville jeg nok vært mer forsiktig med anslagene for fremtidig inntjening. 150 mill virker derfor mer realistisk.  Men dette er altså etter at selskapet er omstrukturert, kostbare kontrakter er avsluttet og vi ser at de klarer å levere overskudd. Det er nok liten tvil om at selskapet ikke hadde noen verdi av betydning i 2011. TK klarte jo heller ikke å selge selskapet.

DETTE ER SAKEN

 • 22. november 2011 sender Troms Kraft ut en melding om at det er avdekket vesentlige feil i regnskapet til datterselskapet Kraft & Kultur i Sverige.
 • Man frykter at en regnskapspost kalt "påløpte, ikke fakturerte inntekter" er manipulert. Denne regnskapsposten var finansiert av stadig høyere kredittlån.
 • Svindelen gjelder årene 2001-2011.
 • Tapet er rundt 1,7 milliarder kroner.
 • I april starter straffesaken i Södertörns tingsrätt utenfor Stockholm
 • Troms Kraft eies av Troms fylkeskommune (60 prosent) og Tromsø kommune (40 prosent).
 • Hovedmistenkt er tidligere toppsjef i Kraft & Kultur, Boris Benulic. Han er tiltalt, men nekter skyld.
 • Benulic er anklaget for grov regnskapssvindel samt grov utroskap overfor Kraft & Kultur.

Disse er tiltalt for medhjelp til forbrytelsene:

 • Pierre Sjöö, økonomiansvarlig
 • Helena Ridderstråle, økonomiansvarlig
 • Jonas Lundberg: administrasjonssjef

Kommentarer til denne saken