Sykdom har stoppet oppdrett i hele Lofoten

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Mattilsynet bekrefter nå nok et utbrudd av sykdommen ILA i et lakseoppdrett i Lofoten. Det betyr at hele Lofoten nå er båndlagt for utsetting av laks.

DEL

Den siste tiden har det vært flere utbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg i Lofoten og Vesterålen. ILA forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Det skriver Lofotposten.

Reinefjorden

Før helgen bekreftet Mattilsynet at sykdommen var påvist i nok et anlegg. Denne gang i Reinefjorden i Moskenes.

– Det er påvist ILA ved sjølokaliteten Olstind i Moskenes. Lokaliteten tilhører Lofoten Sjøprodukter AS. I løpet av kort tid vil det bli opprettet en sone med restriksjoner rundt lokaliteten. Det må forventes en utstrekning på ca. 10–20 km fra lokalitet med ILA-diagnose, heter det videre i pressemeldingen.

Hele Lofoten

Katrine Flostrand som er avdelingssjef i Mattilsynet avdeling Midtre Hålogaland sier at hele Lofoten nå er båndlagt for utsetting av laks.

-Med unntak av visningskonsesjonen som Lofotakvariet har i Kabelvåg er alle lokalitetene i Lofoten nå båndlagt, sier Flostrand.

-Hvor lang tid vil Lofoten bli båndlagt?

-Det er vanskelig å si. Det avhenger hvor fort lokalitetene blir tømt og hvor fort anleggene og utstyr blir nedvasket. Etter det blir det en brakkleggingsperiode. Etter de mange utbruddene må vi være helt sikre før vi kan oppheve båndleggingen, sier Flostrand.

-Er Lofoten i en særstilling?

-Ja! Lofoten og Vesterålen har helt klart flere utbrudd enn resten av landet og situasjonen er meget alvorlig.

-Hva er grunnen?

-Det er nok mange grunner, men anleggene ligger veldig nært hverandre og det kan være en av årsakene. Vi er i dialog med næringen for å se på strukturen.

-Hva er årsaken til at fisk får ILA ?

– Det er mye som tyder på nabosmitte. Det kan komme gjennom transport, personell eller utstyr. Det vi har sett at fisken lettere blir utsatt for sykdommen når den blir stresset. Stresset gjør at immunforsvaret blir svekket.

-Hvordan er samarbeidet mellom Mattilsynet og næringen?

-Meget godt. Vi jobber sammen for å finne en løsning, avslutter Kathrine Flostrand.

-En alvorlig situasjon

Ole Vegard og Roger Mosseng ved Lofoten Sjøprodukter AS sier at situasjonen i laksenæringen er alvorlig, men at de nå kun ser framover.

Før helgen ble det påvist ILA-virus i lokaliteten Lofoten Sjøprodukter AS har i Reinefjorden.

-Det er omtrent ett år siden vi satte ut fisken der og det er en flott lokalitet. Fisken vokste uvanlig godt og alt så bra ut, sier Ole Vegard og Roger Mosseng ved Lofoten Sjøprodukter AS.

Over tid merket de økt dødelighet.

-Vår fiskehelsetjeneste tar jevnlige prøver og de siste ble tatt rundt fjorten dager før Mattilsynet påviste ILA. Prøvesvarene fra Veterinærinstituttet viste da at fisken hadde hjerteproblematikk, men ikke ILA. Vi ble derfor overrasket da ILA-meldingen kom, men har ingen grunn til å tvile på den. Vi var allerede da i gang med slaktingen for å frigjøre litt plass i mærene. Vi slakter nå fisken etter hvert som slakteriet til Nordlaks har kapasitet, sier Ole Vegard Mosseng. I sommer ble Reinefjorden invadert av makrell, småsei og staurkval.

Surstoffmangel

-Det skapte litt problemer for oss. Fisken ble stresset og det ble stor konkurranse om surstoffet i den trange fjorden, forklarer Ole Vegard. Far og sønn Mosseng er helt klar på at situasjonen er vanskelig.

-Det er en svært krevende og utfordrende situasjon for hele næringen. Båndleggingen kan få store konsekvenser for lakseslakteri, transportører og andre leverandører. Situasjonen er alvorlig, men vi vil ikke krisemaksimere, sier de to som mener næringen og Mattilsynet samarbeider godt.

-Ingen vet hvor viruset kommer fra og ingen har skyld i det inntrufne. Alle krefter må jobbe sammen for å bli kvitt problemet, mener Mosseng.

Olstinden i Reinefjorden var den eneste lokaliteten Lofoten Sjøprodukter AS hadde tilgjengelig i Lofoten.

-Vi har kun fisk i en lokalitet og den ligger ved Landegode. Det er også en god lokalitet, sier Roger Mosseng.

Per nå har de ingen lokalitet de kan sette ut fisk i til våren.

-Vi har søkt om å få bruke en lokalitet som heter Karisskjæret som er i Bodø-området. Vi håper nå på et positivt svar. Får vi avslag så har vi ingen plass å sette ut fisk til våren. Nå finnes det en ILA-vaksine og all fisken vi heretter blir å sette ut blir vaksinert, slår de fast.

Mosseng nekter å gi seg.

-Vi har hatt mange tøffe tak tidligere og velger å se framover og stå på. Det er det eneste som nytter, avslutter Ole Vegard og Roger Mosseng ved Lofoten Sjøprodukter AS.

-Overrasket over ILA-smitte

Veterinær Robin Ringstad ble svært overrasket da ILA-viruset ble påvist i Reinefjorden.

Robin Ringstad ved Lofoten Veterinærsenter AS Leknes er engasjert av Lofoten Sjøprodukter AS for å utføre fiskehelsetjenesten for bedriften.

-Senest 30. september tok vi prøve og ILA ble ikke påvist. . Lokaliteten i Reinefjorden ligger så langt fra andre lokaliteter så vi ble svært overrasket da ILA-meldingen kom. Anlegget har gjort alt for å begrense smittefaren. ILA behenges som et ikke lettsmittelig virus og heller ikke ent virus som over tid eller avstand. Et virus kan leve i en fiskepopulasjon. I dag er det dessverre ingen som med sikkerhet kan fastslå hvor viruset stammer fra, forklarer Ringstad