- Det er ikke moro å stå fram og si at man er blitt lurt, men jeg vil jo for alt i verden at ingen andre skal oppleve dette, sier Sylvi Jane Husebye.

I 2010 var Husebye på husjakt i Hammerfest. Etter en del leting ble hun interessert i å kjøpe en enebolig i Snefrida Nilsens vei, en bolig som opprinnelig var eid av Statoil og seinere tatt over av privatpersoner.

Huset var bare fem år gammelt, men hadde en rekke små utbedringer som burde bli tatt hånd om.

I seg selv var de ikke store, men samlet sett var de for avskrekkende til at enslige Husebye ønsket å slå til på huskjøpet.

Men det var før hun fikk vite at det fantes en garanti fra utbygger på huset.

- Garanti avgjorde kjøpet

Husebye forsikret seg flere ganger om hvilke feil og mangler som forelå i bygget, og fikk bekreftelse av megler om at det eksisterte en byggegaranti – som ennå ikke var utløpt. Husebye fikk dermed inntrykk av at utbedringene ville bli tatt hånd om av utbygger.

Megleren skrev til Husebye i en e-post datert 5. februar 2010, i forbindelse med spørsmål om feil og mangler ved huset: ”Det foreligger 5 års garanti fra utbygger. Den utløper til sommeren”.

- Denne garantien var det som gjorde at jeg til slutt bydde på huset og kjøpte det, forteller hun til Nord24.

Huskjøpet ble gjennomført 9. februar 2010. Husebye kjøpte eiendommen for 20.000 kroner mer enn takst, og budet hennes var 150.000 kroner høyere enn det siste budet som ble avslått av selger.

- Vi gjorde kjøpet på en fredag, og jeg ble litt urolig med tanke på garantien som megleren hadde nevnt. Vi sjekket opp at garantien gikk ut allerede påfølgende søndag, og ikke til sommeren, så vi skyndte oss med å skrive et krav til utbyggeren, sier Husebye.

Svaret fra utbygger kom som et sjokk på Husebye: «Bygget ble overtatt av Statoil 14.07.2004. Garantitiden gikk ut 14.07.2009».

Altså var garantitiden utløpt for flere måneder siden.

Saksøkte selger

To rettssaker seinere – der Sylvi saksøkte selger og krevde prisavslag på kjøpet – sitter hun likevel igjen med en følelse av å ha blitt lurt. I tingretten fikk hun ikke medhold, mens Husebye ble tilkjennegitt et prisavslag på 20.000 kroner.

Dommen ble imidlertid ikke rettskraftig før i 2014.

Erstatningssummen var ikke i nærheten av det Husebye har måttet utbedre huset for. Hun krevde erstatning og prisavslag på nærmere 300.000 kroner i lagmannsretten.

I motsetning til tingrettens dom – der Husebye tapte - ga lagmannsretten Husebye medhold i at informasjonen fra megler om garanti, var avgjørende for at hun bydde på huset.

Tilbake satt dermed den nyslåtte huseieren med store utgifter for utbedringer, samt saksomkostninger i retten. Feilene i huset gjelder blant annet motfall på baderomsgulvet og knirking i trapper, utbedring av tak, samt montering med rustspiker og fuktskader på veggplater.

Nå klager hun megler og eiendomsmeglerfirmaet Garanti Eiendomsmegling i Hammerfest, til reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester for feilaktige opplysninger. Hun mener også at meglerfirmaet har ansvar for å dekke resterende utgifter for utbedringene.

- Svartmaling av oss

Daglig leder for det som nå heter Hammerfest og omegn boligbyggelag, etter at Garanti Eiendomsmegling fusjonerte med boligbyggelaget Bo i Nord, Andreas Hartley Enevold, beklager at deres megler feilinformerte Sylvi Jane Husebyes.

– Vi har gjort en engangsfeil, sier Hartley Enevold.

Han mener imidlertid at deres firma ikke er rette instans å kreve erstatning hos.

- Lagmannsretten fastslo at det var gjort en feil. Det har vi også innrømmet og beklaget overfor henne gjentatte ganger. Men lagmannsretten fastslo størrelsen på den feilen, sier Hartley Enevold.

Husebye ble tilkjennegitt 20.000 kroner fordi det var det hun betalte over takst. Nå har hun imidlertid krevd erstatning av meglerfirmaet.

- Vi erkjenner at vi har sagt feil til henne, men erstatningsutbetalinga er det ikke vi som kan stå for, sier han.

Han har ennå ikke mottatt noen henvendelse fra reklamasjonsnemnda.

- Hvordan kunne megleren opplyse om garanti hvis den var utløpt?

- Det har nok skjedd på grunn av at det var snakk om dager forskjell i garantitiden. Den eneste måten å gardere seg på er skriftlig informasjon, sier Hartley Enevold.

Han mener Husebye bør slå seg til ro med det lagmannsretten har fastslått.

- Det kan virke som om hun vil advare alle mot å bruke oss som meglerfirma, og det grenser mot svartmaling av oss, sier daglig leder ved Hammerfest og omegn boligbyggelag, Andreas Hartley Enevold.

Husebye på sin side mener at meglerfirmaet må stå for sine gjerninger.

- Når firmaet ikke retter opp det de har gjort feil, må jo andre kunder kunne forvente det samme? Det er ikke svartmaling, bare en realitetsorientering, sier Sylvi Jane Husebye.